Archanděl Michael, Andělské kartyArchanděl Michael

Archanděl Michael

Balíček karet: Andělské karty

Tento mocný archanděl je právě nyní s vámi. Dodává vám odvahu a pomáhá vám zbavit se následků strachu.

Prostřednictvím této karty vám archanděl Michael sděluje, že je s vámi. Je symbolem skutečné odvahy, která pramení z poznání, že Boží láska je jedinou existující silou. Michael vám dává vědět, že když ve svém životě provádíte obtížné změny a setkáváte se s problémy, jste v bezpečí a pod ochranou. Bůh a andělé vám pomáhají, abyste v období zkoušek zůstali věrní sami sobě.Často si s Michaelem od srdce povídejte. Nebojte se, že ho budete obtěžovat. Michael je, podobně jako všichni archandělé, schopen být u všech, kdo ho potřebují, současně. Neomezuje ho čas ani prostor, takže může pomáhat zároveň vám i druhým.