Božské vedení, Andělské kartyBožské vedení

Božské vedení

Balíček karet: Andělské karty

Věřte své intuici a jednejte v souladu s ní. Jejím prostřednictvím k vám promlouvá Bůh a andělé.

Právě teď jste vedeni shůry. Vnitřní pocit, který se vás zmocní, to, že určitou věc zkrátka víte, a také vaše vize nebo vnitřní hlas - to vše se vám snaží něco říci a je velice důležité, abyste tomuto vedení věřili a řídili se jím.

Pokud jste si vytáhli více než jednu kartu, věnujte velkou pozornost těm, které se nacházejí po levé a pravé straně karty „Božské vedení“, protože pro vás mohou obsahovat důležité pokyny. Sousední karty naznačují různé aspekty poselství, jež se vám andělé snaží předat.