Důvěra, Andělské kartyDůvěra

Důvěra

Balíček karet: Andělské karty

Důvěřujte si a mějte víru, že Bůh a andělé jsou s vámi. Požádejte je, aby vám pomohli rozptýlit obavy, které vám brání v tom, abyste se radovali z víry naplno.

Vaši andělé vědí, že jste v minulosti prožili zklamání. Tyto zkušenosti možná nahlodaly vaši víru v sebe, v druhé lidi nebo dokonce i v Boha. Andělé vám však připomínají, jak velice důležité je držet se své víry.

Pokud jste si vytáhli tuto kartu, zdůrazňují vám andělé význam sebedůvěry. Vědí, že jste, stejně jako ostatní lidé, dělali v minulosti chyby. Tyto chyby však nenarušily vaši skutečnou podstatu. Stále v sobě máte všudypřítomného Boha a Bůh je neomylný. Andělé chtějí, abyste důvěřovali Bohu a věřili také v ně. Pomohou vám, abyste důvěřovali i sobě samým.