Hravost, Andělské kartyHravost

Hravost

Balíček karet: Andělské karty

Radost a hra - to k andělům patří! Vedou vás k tomu, abyste ve svém životě měli více radosti a abyste věděli, že radost je nezbytnost a nikoli luxus.

Andělé vědí, že máte spoustu povinností a že potřebujete nepřetržitý přísun peněz, času a dalších zdrojů. To, že jste si vytáhli tuto kartu, znamená, že vám andělé chtějí připomenout, že vám k dosažení vašich cílů mohou pomoci pravidelné dávky radosti. Můžete namítnout, že na to, abyste si hráli, nemáte dost času, peněz nebo energie. Vaši andělé vás nicméně ujišťují, že vaše hravost představuje skvělou investici, která povede k okamžitému zisku.

Když se radujete a smějete, jste uvolnění. S uvolněním přichází více nápadů, duchovního napojení, božského vedení a energie. S novou inspirací a energií můžete lépe uskutečnit svá přání. Vaše uvolněná a zářivá osobnost k vám přitáhne úžasné lidi, kteří vám mohou pomoci. Pozitivní vyzařování vám přinese nové příležitosti. A když se budete dívat na život z tohoto pohledu, nemůžete nemít radost.