Pravda a integrita, Andělské kartyPravda a integrita

Pravda a integrita

Balíček karet: Andělské karty

Jste vedeni k tomu, abyste k sobě byli velice upřímní a pravdiví ve všem svém jednání a činech.

Andělé vám říkají:
„Opusťte všechno, co není autentické, i všechny aktivity, jež neodrážejí vaše nejvyšší záměry.“ Jestliže ve vašem životě něco nefunguje, buďte ochotni odevzdat to Bohu a andělům.

Když otevřeme ruce a nemocnou situaci pustíme ze svého sevření, může do ní vstoupit božské světlo. K zázrakům dochází vždy, když obtížnou situaci odevzdáme. Zjistíte, že zaměstnání, vztahy, otázky zdraví nebo jiné okolnosti se rychle uzdravují způsobem, o jakém se vám ani nesnilo. Celou dobu vás andělé budou neomylně vést k činům, které napomohou buď tomu, že situaci dokážete nahradit něčím lepším, nebo k jejímu úplnému uzdravení. Když se rozhodnete být k sobě pravdiví, očekávejte zázrak.