Romance, Andělské kartyRomance

Romance

Balíček karet: Andělské karty

Andělé vás upozorňují na vaše potřeby v oblasti milostných vztahů. Požádejte o andělskou pomoc v těchto záležitostech a tuto pomoc přijměte.

Tato karta znamená, že vaši andělé vědí o vaší touze po romantickém vztahu. Poznali, jak vaše srdce touží po lásce. Vaše požadavky se k nim dostaly a oni na ně odpovídají.

Nyní budete spolupracovat s anděly na tom, aby se vytoužený milostný vztah objevil. Andělé vás povedou velice konkrétně, aby zajistili, že se vám dostane toho, co si tolik přejete. Možná pocítíte silné nutkání jet na určité místo a až tam dorazíte, potkáte tam skvělého člověka. Nebo získáte pocit, že se máte účastnit akcí zaměřených na osobní růst a vývoj, takže například začnete chodit na cvičení, přednášky o zdravé výživě nebo na různé semináře a kurzy. Řiďte se tímto vedením a objevíte partnera, jakého hledáte.