Buďte pozorní, Delfíni a vílyBuďte pozorní

Buďte pozorní

Balíček karet: Delfíni a víly

Všímejte si opakujících se znamení a vnitřního vedení.  Mohou vám přinést cenné informace.

Nebesa vám posílají důležité zprávy a vytažením této karty jste vyzýváni k tomu, abyste jim věnovali zvýšenou pozornost. Všímejte si rozhovorů, které „náhodně“ vyslechnete. Sledujete své vnitřní pocity a myšlenky i to, co říkáte druhým. Mezi znameními hledejte společnou nit, neboť ta je vodítkem, které vám pomůže zhmotnit vaše přání a božský záměr.

Neobávejte se, že znamení a božské vedení jsou snad výplodem vaší fantazie. Kdykoli něco třikrát nebo i vícekrát zaslechnete anebo budete mít během zvlášť krátké doby stejné pocity třikrát za sebou, uvěřte tomu, že dostáváte cenné informace. Tato znamení jsou odpovědí na vaší otázku, neboť každá vaše myšlenka přitahuje odpovídající zkušenosti. Využijte božských znamení k uzdravení těch přesvědčení, která vám působí utrpení, a vydejte se za voláním vašeho božského vedení.