Důstojnost, Delfíni a vílyDůstojnost

Důstojnost

Balíček karet: Delfíni a víly

Vězte, že si zasloužíte dobro ve všech směrech.

Vaše hluboce zakořeněné přesvědčení, že si nic nezasloužíte, blokuje zhmotnění vašich přání. Splněná přání nejsou odměnou za dobré chování, ale reakcí na vaše myšlenky, pocity, přesvědčení a činy. Když si dovolíte přijímat, napomáháte tím božskému plánu projevovat lásku všude.

Akceptování boží pomoci se netýká pouze vás osobně: jde o svolení nechat si pomoci, tak abyste mohli pomáhat druhým. Přijměte s vděčností dobro a opakujte si: „Děkuji za dary, které ke mně nyní přicházejí. S vděkem je přijímám pro dobro všech.“