DELFÍNI A VÍLY - Popis balíčku

Dostuponost karet: karty "Kouzelní delfíni a mořské víly" již nejsou v prodeji. O jejich budoucí dostupnosti se můžete informovat přímo u nakladatelství Synergie.

* * *

Smyslem těchto „andělských“ karet je usnadnit vám srozumitelnou komunikaci s vašimi anděly strážnými a bytostmi elementární říše.

Karty Kouzelní delfíni a mořské víly vám pomohou zhmotňovat vaše přání a božsky inspirované sny a naplňovat smysl vašeho života. S jejich pomocí lehce vplujete do oceánu podvědomí, kde hluboce uložené myšlenky a pocity vytvářejí – anebo také blokují – touhy vašeho srdce. Jakmile poznáte svá skutečná, hluboce uložená přesvědčení, začnou se vaše přání zhmotňovat mnohem rychleji  a přesněji. Tyto karty jsem naplnila požehnáním, které vás bude podporovat na cestě naplňování vašeho nádherného, radostného života a božského poslání.

Při vykládání nikdy nemůžete dělat chybu, neboť mystické zákony přitažlivosti vždy zařídí, že si vytáhnete, které zrcadlí vaše myšlenky a pocity. Díky těmto energiím je možné předvídat budoucnost s ohromnou přesností.  Karty Vám navíc mohou pomoci učinit rozhodnutí vedoucí k pozitivním změnám vaší budoucnosti tak, že změníte způsob myšlení a systémy přesvědčení.

Mořské víly jsou kouzelné duchovní pomocnice, které žijí v éterické rovině a jsou vždy připraveny nám pomáhat. V naší blízkosti se vyskytují už velmi dlouho. Bohyně podobné mořským vílám byly uctívány už v době Babylonské říše, kde byly inspirací mnoha malířů a sochařům. Mořské víly jsou čaromocné bohyně, které nám chtějí pomáhat v našem úsilí stát se silnými a mocnými posly světla, zvláště tehdy, když se jakýmkoli způsobem snažíme napomáhat k ochraně životního prostředí, ať už jde o recyklaci odpadu, sbírání nečistot na plážích a v okolí jezer, používání ekologicky nezávadných čistících prostředků nebo o podporu ekologických organizací.

Delfíni jsou přátelé, spoluhráči a kolegové mořských víl na fyzické úrovni. Přinášejí na Zemi magickou energii z „jiného světa“  a zároveň nám připomínají, jak je důležité umět si hrát. My, lidé totiž často nevěříme tomu, že svých cílů  můžeme dosáhnout i bez velké námahy, a proto často lámeme věci přes koleno. Delfíni nás mají za úkol přesvědčit, že k dosažení  jakéhokoli cíle nám postačí být hravý a radostní. Abychom zhmotnili své sny, musíme být soustředění, ale ne ustaraní. Delfíni nám také připomínají, abychom používali svůj šestý smysl. Intuice nám vždy poskytne směr a vedení, který hledáme. Delfíni jsou ukázkovým příkladem toho, že svým vnitřním pocitům můžeme důvěřovat.

Kouzelní delfíni a mořské víly – Doreen Virtue Ph.D.
Nakladatel: Synergie; ISBN: 80-7370-102-2