Požehnaná změna, Delfíni a vílyPožehnaná změna

Požehnaná změna

Balíček karet: Delfíni a víly

Významná životní změna vám přinese požehnání.

Ačkoli možná právě teď máte pocit, že váš život je vzhůru nohama, všechno co se vám nyní děje, je pro vaše nejvyšší dobro. Tato karta vás ujišťuje, že změny ve vašem životě vám vlastně pomáhají, opustit to, co už vám dávno neslouží. Vaše duchovní role v těchto starých situacích je nyní završena. Jste vybízeni, abyste se soustředili do svého nitra a změny přijali s vděkem. Opakujte si: „Vítám božsky inspirovanou změnu a zůstávám soustředěná/ý ve středu bouře, která mění vše okolo i uvnitř mě samotné/ho. Všechny změny jsou pro mé nejvyšší dobro. Vím, že láska je stabilní a vždy se postará o mě i o mé nejbližší, nezáleží na tom, jak se současná situace jeví navenek.“

Změny předznamenávají nové příležitosti k učení, růstu, prosperitě a k vytváření nových vztahů. Nezapomínejte zhluboka dýchat. Těšte se ze změn i přesto, že vám nahánějí strach. Jestliže jste vesmírem postrkováni i k nové zodpovědnosti, mějte na paměti, že v jeho očích jste dostatečně kvalifikováni.