Jižní měsíční uzel, Karmické kartyJižní měsíční uzel

Jižní měsíční uzel

Balíček karet: Karmické karty

Odpověď: N E! N E! N E!

Tento symbol představuje „velké červené světlo“. Objeví-li se Jižní měsíční uzel, zastavte, dívejte se, poslouchejte a vzpomínejte. Někteří astrologové tvrdí, že jižní měsíční uzel zastupuje špatnou karmu, což je ovšem omezený a zcela negativní pohled na věc.

Karma nepředstavuje jen „špatné“ věci, které nás potkávají následkem toho, co jsme udělali. Karma je také práce, o níž jste rozhodli, že musí být vykonána kvůli tomu, abyste měli dobrý pocit ze sebe samých. Pokud se tento symbol objeví, je to připomenutí, že možná postupuje proti tomu, o čem víte, že je nejlepší pro vaše vlastní dobro.