Merkur, Karmické kartyMerkur

Merkur

Balíček karet: Karmické karty

Odpověď: M O Ž N Á.
Drž se logiky, rozumu a faktů.

Poselství Merkuru:
„Používej logické metody při všem, co děláš a říkáš, a nebudeš se muset obávat zbytečné ztráty času a prostředků.“

Varování Merkuru:
„Používej analytickou sílu své mysli pro zlepšení a ne jen pro rozebírání toho, co nepovažuješ za „perfektní“.“

Klíčová slova:
Myslet; pozorovat; studovat; analyzovat; rozlišovat; rozdělovat do jednotlivých součástí; kritizovat; úsudek; logika; spojit; přizpůsobit; přesouvat věci; rozšiřovat; manuálně vyrábět; řemesla; forma; detail; předpovídat; vypočítat; symbolizovat; tlumočit; komunikovat; hovořit; číst a psát.

* * * * *

Merkur, jenž byl v mytologii nazýván „okřídleným poslem“, představuje mysl, energii, která naše ego uschopňuje přijímat a předávat dál skutečnosti, myšlenky a informace. Je ze všech planet nejblíže Slunci. Tuto skutečnost můžeme interpretovat jako naši mysl, která je buď zaměstnána naší současnou situací, přemýšlí o minulosti, nebo skáče do budoucnosti.

Jestliže se soustředíme vždy jen na jednu záležitost, Merkur uschopňuje k vytvoření promyšleného spojení mezi idejemi a předpokládaným průběhem věcí vyžadujícím logický přístup. Budeme-li příliš posedlí touhou znát výsledek situace předem, pak máme tendenci k nervozitě a starostem. Merkur ovládá naše ruce, náš zrak a nervový systém.

Symbolika:

MerkurSymbol Merkuru naznačuje schopnost zaměřit se s puntičkářskou přesností nejenom na detaily věci, o kterou se intelektuálně snažíme, ale také schopnost koncentrace a sdělení těchto osobních idejí celému Universu.

Kruh uprostřed je symbol ”ducha”, nahoře je půlměsíc, symbol “duše”, a dole je křížek, symbol “hmoty”, symbol naší planety Země. Lidská bytost sama v sobě obsahuje všechny tři složky, čili jak ducha, tak duši, tak hmotu. Celý symbol Merkura ukazuje na to, že JEDNOTY mezi těmito třemi základními částmi sama sebe dosáhne bytost tehdy, POCHOPÍ-LI, jakým způsobem se propojují jednotlivé části ve všech svých tvořivých projevech.

Duše na vrcholu se aktivně spouští dolů k symbolu ducha. Ten se na oplátku snaží sebevyjádřit tím, že tlačí své ideály dolů, do hmotné pláně. Aby tento proces fungoval, musí člověk dojít k poznání, že veškeré vědění pochází z vyšších úrovní a pozvolna “stéká” dolů na úrovně nižší. Je-li člověk sám se sebou v harmonii, mají veškeré jeho znalosti původ v duši; pak pronikají duchem a hledají si vnější vyjádření prostřednictvím činů těla a reakcí člověka na fyzické formy, které v okolním světě vidí. Způsob projevu člověka tak závisí na tom, do jaké míry vnímá věci, svého ducha, nebo své tělo. A vnímání je do značné míry oblast, ve které vládne Merkur. Celistvý člověk je schopen projevů na všech těchto třech úrovních. Většina lidí si však vybírá jen jeden z uvedených způsobů, který nad dalšími dvěma převládá.