Měsíc, Karmické kartyMěsíc

Měsíc

Balíček karet: Karmické karty

Odpověď: M O Ž N Á.
Řiď se vlastními pocity, tušením a intuicí.

Poselství Měsíce:
„Ztotožni se s druhou osobou a pochopíš jak její, tak i svou situaci nejlepším možným a užitečným způsobem.“

Varování Měsíce:
„Výchova by měla plodit silné, nezávislé individualisty s nezávislým myšlením, a ne kopie vychovatele.“

Klíčová slova:
emoce; nálady; pocity; intuice; přibývat a ubývat; odrážet; odpovídat; přizpůsobit se; zvyky; cykly; to, na čem jsme závislí; náš podpůrný systém; mateřství; výživa; ochrana; nepodmíněná láska; adopce; naše minulost; naše vlast; vaření; vytváření domova; podmiňování a psaní, které vychází z duše.

* * * * *

Měsíc znázorňuje emocionální polovinu individuální duše. Neustále mění svůj tvar a zároveň nutí příliv a odliv, aby s ním rostl, či ubýval. Měsíc je představitelem našich neustále se měnících nálad a emocí, které se přes nás přelévají. Je spojován rovněž se zvyky, reakcemi, plodností a mateřstvím.

Měsíc v novu, neviditelný, ale přesto nás sledující, představuje naši intuici, nevědomé postoje a předurčení z minulosti.  Vládne hrudi a břichu.

Symbolika:

Lunu symbolizuje půlka kruhu, půlměsíc. Ten je symbolem “duše”, protipólu “ducha”, Slunce. Odráží jeho paprsky, ale v průběhu celého lunačního cyklu vždy v jiné intenzitě. Luna je pravzor, archetyp citu, tedy elementu, který je vlastní právě onomu projevenému vesmíru. Cit představuje pasivní, jednotící a tvořivý prvek, který je zcela autentickou vlastností kosmické iluze, na Východě zvané “Mája”. Jiným názvem pro schopnost citu je PODVĚDOMÍ.

Cit je tím prvkem, který je schopen vzájemně propojit oddělení vědomí lidských Vyšších já. Vědomí bez citu není schopno prociťovat vzájemnou sounáležitost všech bytostí a vůbec všeho, co je. Cit bez vědomí zase není schopen rozlišování, diferenciace individuality. Jedině syntézou těchto dvou prvků nastává tvořivý vývoj, který přináší rozpoznání dalších planetárních archetypů.