Neptun, Karmické kartyNeptun

Neptun

Balíček karet: Karmické karty

Odpověď: N E.
V tomto okamžiku jsou věci příliš nejasné.

Poselství Neptunu:
„Realitou tvého bytí je mnohem více než jen to, co vidí tvé oči. Svět tvých snů je stejně reálný jako kterýkoliv jiný svět.“

Varování Neptunu:
„Budeš-li věřit pouze ve svět svých smyslů, budeš neustále pociťovat hlad, který nelze ukojit. Tak jako oceán rozpouští pláž pod tvýma nohama, tak já ti ukáži, že tvé znamenité zámky a vše v nich je postaveno z písku.“

Klíčova slova:
sebezapření; nadpozemský; duchovní; inspirativní; víra; idealizování; představování; sny a stavy podobné snění; zatemnit; zmást; oklamat; iluze; podvést; oslabit; rozplynout se; obětovat se; vzdát se; trpět; mučednictví; útěk; alkoholismus a drogová závislost.

* * * * *

Neptun je velmi úzce spojen s poselstvím Ježíše – odmítáním egoismu, nezištnou láskou, obětováním a víry v nespatřené. Někdy se toto podněcující sebezapření v zájmu vyšších věcí může zvrátit v sebedestrukci a tendenci k úniku, jakým je například sebevražda nebo závislost na alkoholu, drogách, či poraženecký postoj.

Pravým domovem duše není materiální svět. Věda zatím dokázala objasnit, jak a kde jsou rozum, cit a tělo propojeny, ale duše má svůj původ vně materiálního světa a to je pojetí, které je reprezentováno planetou Neptun. Tato planeta zastupuje realitu, která je za hranicí vnímání našich smyslů, realitu, kterou Ježíš nazývá nebem, tedy pravý domov duše.

Tento druhý svět existuje mimo prostor a čas… Je to svět intuice, mentální telepatie a veškerého mimo- smyslového vnímání. Neptun býval bohem oceánů. Když ponoříte své chodilo do moře, jste spojeni se všemi oceány světa a také se všemi kontinenty.

Jste-li naladěni na jemné vibrace světa reprezentovaného Neptunem, pak jste spojeni se vším, co existuje, existovalo a bude existovat. Neptun ovládá chodidla.

Symbolika:

NeptunSymbol Neptuna tvoří půlměsíc duše vystupující nad křížek hmoty. Upřímná touha duše zde převyšuje méně důležitou hmotu. Podobně jako jsou duchovní vody nad zemí, představuje tento symbol rozpuštění hmoty, pro kterou už není nutná krystalizace. Vodorovná část křížku se téměř blíží spodní části půlměsíce duše. Téměř to vypadá, jako by křížek padal z půlměsíce dolů, jakoby křížek klesal do nižších světů. To svědčí do značné míry o mystickém charakteru planety.

Zpětně se pohybující Neptun můžeme zakreslit jako symbol obrácený “vzhůru nohama”. Křížek se pak dostává na vrch obráceného půlměsíce. Potom si je člověk více vědom své duše, protože půlměsíc je blíže k zemi, k pozemské sféře. V tomto případě vzniká silná vnitřní potřeba přistupovat ke všem materiálním věcem v rámci skutečně hlubokého významu, které tyto věci mají pro duši. V určitém smyslu pak můžeme říci, že planeta Neptun zde představuje příležitost člověka vyjádřit se na velmi pokročilém stupni stádia evoluce, proto člověk je nucen žít v tomto světě - a přitom nebýt z tohoto světa!