Saturn, Karmické kartySaturn

Saturn

Balíček karet: Karmické karty

Odpověď: M O Ž N Á.
Budeš muset vydržet nějaké poučení.

Poselství Saturnu:
„Chceš-li uskutečnit cíle stanovené tebou samotným v tomto životě, pak se na to musíš soustředit a nejednat podle chvilkového rozmaru. Možná tě za tvé schopnosti a tvou vytrvalost, které tím rozvineš, dokonce odměním, ale musíš vyčkat!“

Varování Saturnu:
„Jestliže odmítneš moje zkoušky a nebudeš se cvičit v dodržování pravidel, omezení a zákazů, které jsi sám navrhl, pak je stanovím já sám. Bez trpělivosti, tvrdé práce a disciplíny nemůže přijít nic hodnotného.“

Klíčova slova:
struktura; krystalizace; stálý; tradiční; konzervativní; zralý; obavy; odpovědný; realistický; vymezená a srozumitelná pravidla a omezení; strohý; otcovský; autority; materiál; disciplína; starostlivost; splnit povinnosti; učit; zkoušet; soustředit se a snést omezení.

* * * * *

Energie Saturnu je v mnoha ohledech protikladná k energii Uranu. Saturn je striktní, konzervativní, udržující tradici, otec odbojného Uranového dítěte. Je jako jako kotva bránící nám ve vybočení ze směru, který máme zachovat. Snaží se nás udržet svázané na místě, jen dokud úspěšně neabsolvujeme své praktické lekce o fungování bezcitného a drsného reálného světa.

Aby Saturn věděl, kdy (a jestli vůbec) nás má zprostit své nové disciplíny, zkouší nás utrpením odpovídají- cím tomu, co se musíme naučit. I když nám tím prokazuje neocenitelnou službu, často reagujeme velmi podobně jako děti, které jsou učeny věcem „pro jejich dobro“. Saturn vládne obecně všem strukturám a ovládá kosti, zuby a kolena, stejně jako i náš sluch.

Symbolika:

SaturnTaké symbol Saturna se skládá z křížku hmoty a půlměsíce duše. V tomto případě je třeba sjednotit hmotu a formální stránku života s upřímnou touhou duše po sebevyjádření. Proto všechny činnosti člověka krystalizují do určité podoby a ta se později přidává k charakteru duše. Člověk nahlíží na hodnotu věcí samotnou duší, která musí rozlišovat mezi tím, na čem se chce podílet a čemu se chce vyhnout. Saturn představuje princip, který vidí dál než Jupiter; jeho zkušenosti říkají, že je potřeba se někdy zastavit a ohlédnout se za sebe, abychom mohli korigovat směr další cesty. Může tak vypadat zasmušile a vážně - ve skutečnosti však pouze přemýšlí o vztahu mezi myšlenkou a hmotou. Zajímá ho jeho schopnost vidět, jak velkou část své duše dokáže projevit prostřednictvím hmoty. Je pro něho důležité dívat se na své skutky jako na přemýšlení, rozjímání a uvažování samotné jeho vnitřní bytosti.

Zpětně se pohybující Saturn způsobuje skutečnost, že člověk velkou část svého přemýšlení používá na vnitřní boj mezi vědomím svých ideálů, jejich použitelností a vlastní schopností naplňovat je svým životem. Pro mnohé lidi se tak Saturn stává svědomím a vedením; funguje jako prostředník mezi zdokonalenou vyšší bytostí a množstvím toho, co se musí tato bytost ještě naučit, aby mohla žít tady na Zemi.