Slunce, Karmické kartySlunce

Slunce

Balíček karet: Karmické karty

Odpověď: A N O.
Vyhlídky jsou slunečné a jasné.

Poselství Slunce:
„Věř tomu, že tvoje představy jsou nyní reálné a zcela jistě zažiješ, jak se touhy tvého srdce naplňují.“

Varování Slunce:
„Dokonce i nejvyšší vládce musí naslouchat radám druhých. Bezuzdné ego může tobě samotnému a tvým stvořením uškodit více než kterýkoliv nepřítel.“

Klíčová slova:
ego; být středem pozornosti; cítit se důležitým; hrdost; žár, světlo; teplé nebo slunné místo; otcovství; děti; chopit se šance; tvořivost – ať už je to umění, sport, nebo prostě zábava a hra; touha; víra v někoho nebo v něco; představivost; osvícení cesty; účel; vládnutí a vytváření řádu.

* * * * *

Symbol Slunce zobrazuje bod ve středu kruhu představující Ducha neboli Všehomír. Ten nepředstavuje jen naši jedinečnou existenci ve středu, vesmíru, ale rovněž naše ego ve světě – tušení, že my všichni jsme středem svého osobního univerza právě tak, jako je Slunce středem Sluneční soustavy.

Slunce je spojováno s panováním druhým lidem, s uváděním chaosu do řádu. Sluneční světlo a teplo daruje život. Slunce představuje otcovství v jeho vřelém dávajícím, posvěcujícím smyslu. Představuje otce, který dává život svým potomkům a raduje se z toho, že žijí svým vlastním, jedinečným životem. Důvěřuje ve schopnosti svých stvoření a je na ně hrdý.

Slunce je vždy připraveno tvořit, chopit se šance, je to jeho zábava a jeho smysl. Slunce vládne srdci.

Symbolika :

Kruh, to je symbolické vymezení prostoru, ve kterém se projevuje síla, jenž za všechno zodpovídá. Tento kruh vymezil v prostoru dokonalou formu, neboť každý bod na obvodu kruhu je stejně vzdálen od středu. V našem případě střed symbolizuje již individualizované vědomí, tedy aktivní, autentickou složku Vyššího já člověka.

Naše fyzikální Slunce je v astrologii pravzorem (archetypem) a dárcem života. Je to ono, které oživuje vše živé. Lze tak říci, že průvodcem Slunce je život sám, prvotní činitel. Pomocí Slunce jsme napojeni na vyšší zdroje oživující energie, nebo lépe řečeno - vědomí je samo oním zdrojem, bezedným kosmickým rezervoárem životadárné síly.

Tak, jako Slunce je individualizací galaktického vědomí na úrovni sluneční soustavy, tak je vědomí každé bytosti na Zemi individualizací jednotícího zdroje energie života - Slunce.