Uran, Karmické kartyUran

Uran

Balíček karet: Karmické karty

Odpověď: A N O  i  N E.

Ano – chceš vzrušení a reformovat?
Ne – chceš všechno rozvrátit?

Poselství Uranu:
„Život je navýsost vzrušující, když je svěží, nový a nepředvídatelný. Podporuj ve svém životě novost, nebo budu donucen použít tvou vzdorující sílu k rozdrcení tvé samolibosti.“

Varování Uranu:
„Ne všechno, co je staré, je špatné, a ne všechno nové, je dobré. Revoluce pro revoluci znamená plýtvání na všech úrovních.“

Klíčová slova:
neobvyklý; excentrický; geniální; okázalý; šokující; výbušný; vzrušení; překvapení; z čistého nebe; uchvacující; vynalézt; rozrušit; způsobit převrat; reformovat; bouřit se; osvítit; osvobodit; odchylovat se; rozvrátit; neplánovat.

* * * * *

Uran je planeta zvláštností a extrémů. Představuje energii, která chce, aby byl náš život neustále nový a vzrušující. Pokud se vědomě pokoušíme ve svém životě zavádět noviny a vzruch, tak se Uran bude snažit nám v tom všemožně napomáhat. Jestliže se však bráníme a chceme všechno udržet tak, jak to bylo odjakživa (jak by to od nás chtěla planeta Saturn), Uran nečekaně prolomí naši stálost a přinese novinky a vzruch, v tomto případě ale v nepříjemné podobě.

Uran vládne našim všestranným kloubům – zápěstím a kotníkům – a našemu intuitivnímu myšlení. Dále vládne také vědě, vynalézavosti a objevům a rovněž samotné astrologii.

Symbolika:

UranSymbol Urana tvoří dva protilehlé půlměsíce duše propojené křížkem hmoty. Půlměsíce připomínají symboly ubývajícího a přibývajícího měsíce, přičemž každý z nich představuje jinou stránku života. Jedna bez druhé ale nemohou existovat; je to jedna mince o dvou stranách. Křížek uprostřed značí vše, co člověk dosud vytvořil jako základ tradice. Ale duše člověka má snahu tradici překonat a prostřednictvím půlměsíců se vydává na dva dosud neznámé směry. Touha objevovat neznámé nutí člověka neustále se rozhodovat mezi stabilitou hmoty, kterou už zná, a mezi možnostmi, které doposud neochutnal. Proto je Uran spojován se vším, co symbolizuje jedinečnou schopnost lidí přesahovat světské věci. Za tímto účelem se snaží za každou cenu prolomit konvence a mnohokrát tak člověk roztrhne sám sebe na dva kusy.

Uran symbolizuje touhu osvobodit se od hmoty nebo od formální stránky života, která brzdí všechny existenciální možnosti, jichž může dosáhnout. Je-li tato planeta zpětně se pohybující, bere člověk dané možnosti jako vlastní křížovou cestu. Hluboko v sobě má pocit zodpovědnosti za pokrok lidstva jako celku, neboť mu již nestačí osvobodit sebe samého. Aby mohl být spokojen se skutečností, že osvobození jeho vlastní duše zasáhlo do všeho hmotného, co vidí kolem sebe, musí nejprve cítit svobodu každého člověka ve svém životním prostoru.