Aligátor, Medicinské kartyAligátor

Aligátor

Balíček karet: Medicinské karty

integrace

Aligátore…
kéž bych odhodil své úsudky a přijímal život s půvabem,
aby se marná péče a obavy ztratily z mé tváře.
Nechť pojmu každý okamžik a prožívám život lehce.
V každičké zkušenosti leží naše příležitost.


Mocným darem mediciny aligátora je plné oceňování a integrování všeho, co život nabízí. Aligátor nám ukazuje hodnotu důkladného strávení radostí i bolestí v životě. Medicina aligátora se mnoha způsoby odráží v jeho chování. Když se se svou obětí noří do vody, je jeho poselstvím stáhnout se s ranami, které nám uštědřují životní okolnosti. Pečlivé uskladnění kořisti, dokud maso nezměkne, nás má naučit trpělivosti a správnému načasování.

Rozhodnout se pro smích, když jste zamotáni do své vlastní vážnosti, může okamžitě uvolnit škrtící sevření hněvu, posuzování, vlastní důležitosti a nepružnosti. Jakmile se zbavíte rigidity, získáte opět svobodu integrovat současný stav okolností a vidět to, co jste před tím možná přehlédli. Pak se můžete od aligátora naučit lekci, jak strávit vzácnou hodnotu jakékoli životní lekce.

Lidé medicíny aligátora se zdržují jakýchkoliv soudů, dokud neprozkoumají všechna fakta a dokud neviděli všechny stránky nějaké situace. Možná, že je na čase odvrhnout názory a úsudky tak, aby bylo možné plně pochopit danou situaci. V řece vašeho života teď vyplul na hladinu aligátor, aby vám řekl, že máte nejdřív strávit situaci, kterou máte na dosah ruky, než uděláte jakýkoli rychlý pohyb. Možná, že také jednáte s někým, kdo je příliš vážný a ztuhlý. V takovém případě obejměte svou pružnost a uvědomujte si, že vyrůstáte za hranice svých dřívějších omezení, i když se ostatní povalují v tekutých píscích, které si sami vytvořili.

Spěchali jste životem, aniž byste si dopřáli čas a spočítali svá vítězství nebo strávili svůj obřad přechodu? Pak by mohlo být na čase uznale zhodnotit svůj pokrok s vědomím toho, že rychlá a předem připravená řešení nejsou to nejlepší pro dlouhodobé cíle. Vyhněte se uvíznutí v dualitě a bažině hry lidského posuzování. Použijte klidné řešení, zamyslete se nad svým procesem uzdravování a nad svými životními lekcemi a integrujte vývoj, kterého jste dosáhli. V každém případě vám aligátor říká, že vaší pozornosti a vašemu vnímání mohlo něco utéci. Zeptejte se sami sebe, která hlediska nebo možnosti jste nezahrnuli do svého hodnocení. Nebrání vám chybějící část skládanky ve správném přehledu o tom, co se nyní děje? Nikdy není příliš pozdě, abyste znovu přehodnotili situaci z celistvějšího a pružnějšího hlediska. Nezapomeňte, že oči a nosní dírky aligátora jsou často jedinou částí jeho těla, která je nad vodou, a kterou vnímá celé okolí. Než se aligátor rozhodne pohnout, integruje všechny předvídatelné možnosti.