Antilopa, Medicinské kartyAntilopa

Antilopa

Balíček karet: Medicinské karty

čin

Běž, antilopo…
Uč mě činu a jeho tempu.
Rychle, rychle,
tak, abych běžel ladně…

Když čas sotva začal a "kmen lidí" byl ještě velmi malý, všimla si antilopa, že tito dvounozí jsou nazí, hladoví, a že jsou v nebezpečí záhuby. Naši předci by dávno zmizeli z povrchu Matky Země, kdyby se něco nepodniklo, nějaký rozhodný čin. Antilopa se ujala tohoto činu a odešla do tábora, svolala všechny dvounohé, a tak uspořádali Radu. Antilopa pravila:
"Veliké Tajemství mne poslalo, abych vás něčemu naučila. Touto lekcí je čin. Když víte, co máte udělat, není třeba se ničeho bát. Jdete a uděláte to."
"A co máme dělat?" ptali se lidé.
"Když jste nazí a je vám zima, měli byste mě zabít a vzít si můj oděv, abyste byli v teple. To je můj dar pro vás. Učiňte tak."
"Učiníme," řekli lidé, "ale co náš hlad. Strádáme. Co bychom měli udělat, abychom se zachránili?"
"Jste-li hladoví, měli byste mne zabít a vzít si mé maso, neboť vás bude živit a stanete se silnými. To je můj dar pro vás a je to i součást mého vývoje. To je má služba. Učiňte to." Antilopa věděla, že když se lidstvo naučí jíst maso, přežije dobu ledovou. Před tím, než se velké ledové hory daly do pohybu, byla všude hojnost ovoce a zeleniny a dvounozí nemuseli jíst těla svých bratrů a sester zvířat. Klany druhého světa jedly antilopy. Přijaly do svých těl instinkty a moudrost čtyřnohých, a tak se lidé z esence každého tvora učili, jak přežít. Naučili se nikdy ničím nemrhat a nebrat si více než potřebují. Když bylo třeba, věděli dvounozí, jak uskutečnit čin.

Lidé se dobře naučili lekci antilopy. Díky ní podnikli správné činy a přežili až dodnes. Antilopa naučila lidi uctívat dary, které přicházely z Velikého Tajemství a nedopouštět se nevybíravého ničení života.

Antilopa znamená vědomý čin. Antilopa je symbolem antény - vašich vlasů, které vás svými dlouhými světelnými vlákny napojují na Veliké Tajemství. Pohledem na antilopu si začnete uvědomovat svou smrtelnost a krátký úsek času, který je vám vymezen na této planetě. Podle toho je třeba i jednat. Správný čin potěší Veliké Tajemství. Medicina antilopy představuje znalost kruhu života. Protože antilopa zná smrt, dokáže skutečně žít. Čin je klíčem a esencí života.

Síly antilopy byly přivolávány a používány k šamanství již od úsvitu časů. Bylo mnoho klanů antilopy a antilopí lidé mají veliké síly. Medicina antilopy vám dává sílu mysli a srdce a schopnost učinit rychlý a rozhodný čin k uskutečnění vašich plánů. Pokud vám vaše situace připadá jako povážlivá a neřešitelná, povolejte medicinu antilopy. Jste-li zmatení a popletení, promluví k vám síla antilopy o správném jednání a brzy vás osvobodí. Antilopa našeptává mnoho duchaplných řešení problémů. Poslouchejte, a co je ještě důležitější, jednejte! Obklopte se osvíceným a tajným poznáním antilopy. Přidejte k němu své činy a překonáte jakoukoliv překážku a jakýkoli problém na své cestě. Je-li antilopa vaším středovým stromem a silnou osobní medicinou, děkujte Velkému Duchu. Řekněte, co má být řečeno. Máte zdravý úsudek a vaše činy budou úspěšné. Vždy poslouchejte, co vám chce antilopa říci.

Antilopa ve vašich kartách ukazuje na poselství vyššího smyslu. Antilopa vás vyzbrojuje lukem autority a nutí vás jednat v zájmu sebe, rodiny, klanu, národa a konečně i Matky Země. Antilopa říká: "Udělej to teď! Neotálej!" Antilopa ví jak a vy také. Seberte odvahu a skočte, váš smysl pro načasování je dokonalý. Dostane-li se antilopa do vašich karet, pak váš čas přišel právě teď. Síla jste vy!