Bizon, Medicinské kartyBizon

Bizon

Balíček karet: Medicinské karty

modlitba, hojnost

Bizone…
Dary života nám přinášíš.
Naše modlitby slyš. Kouř k nebi stoupá.
A jako fénix v posvátných slovech
my jsme znovu zrozeni…


Podle tradice indiánského kmene Lakota přinesla Bílá bizoní žena lidem posvátnou dýmku a naučila je, jak se mají modlit. Hlavice dýmky představuje ženskou část a tvoří ji kalíšek na tabák a byliny s mužskou a ženskou medicinou. Troubel je mužským principem vstupujícím do ženského a zasazující semeno života. Setkáním mužského a ženského principu se vytváří spojení s božskou energií Velkého Ducha. Když je dýmka naplněna tabákem, každá rodina se uctíváním a modlitbou k nebi účastní obřadu a podělí se o její medicinu. Kouř je považován za viditelný projev modlitby a je velice posvátný a očišťující.

Všechna zvířata jsou posvátná, avšak v mnoha tradicích je nejposvátnějším Bílý bizon. Zjevení Bílého bizona je znamením, že modlitby byly vyslyšeny, že posvátná dýmka byla uctěna a že přísliby obsažené v proroctvích budou vyplněny. Bílý bizon ohlašuje dobu hojnosti a blahobytu.
Pro prérijní indiány byl bizon hlavním zdrojem obživy. Dával jim maso pro obživu, kůži na teplý a jemný oděv pro dlouhé zimy a kopyta na klíh. Medicinou bizona je modlitba, vděčnost a uctění za vše, co poskytuje. Medicina bizona znamená také, že hojnost je přítomná, jsou-li všechny vztahy uctívány jako posvátné a vyjádří-li se vděčnost každé živé části stvoření. Bizon hned neutíkal před lovci proto, že jeho přáním bylo předat dary svého těla a posloužit na zemi největšímu dobru předtím, než odejde do lovišť Ducha.

Medicina bizona spočívá v posvátném kouření dýmky a v uctívání bohatosti života, kterou máme sdílet se všemi rasami, se všemi bytostmi, se všemi národy a s celým životem. To znamená kouřit dýmku pro ostatní, aby se naplnily jejich potřeby, modlit se pro harmonii a dobro všech a všeho, a přijímat Velké Tajemství jako součást této harmonie.
Pokud jste si vytáhli kartu bizona, měli byste využít své energie k modlitbě. Možná, že jste také povoláni, abyste se stali nástrojem odpovědi na něčí modlitbu. Může to naznačovat, že nastala doba pro rozpoznání posvátnosti každého způsobu života, i když se liší od vašeho. Součástí poselství bizona je uctívání cesty někoho jiného, i když vám to způsobí smutek. Může to být čas pro opětovné spojení se smyslem života a hodnotou míru. Nepochybně toto období vnese jasnost a čistotu do chaosu, pokud se budete upřímně modlit za osvícení a za sílu klidu a budete uctívat dary, které již máte.

Medicina bizona je znamením toho, že bez pomoci Velkého Ducha nedosáhnete ničeho a že musíte být dostatečně pokorní, abyste mohli žádat o pomoc, a pak být vděční za to, čeho se vám dostalo.