Delfín, Medicinské kartyDelfín

Delfín

Balíček karet: Medicinské karty

mana

Delfíne…
dýchej se mnou
dech božské many
vesmíru v jednotě…

Delfín k nám hovoří o dechu života - jediné věci, bez které se neobejdeme déle než několik minut. Bez vody a potravy můžeme žít několik dnů, ale kyslík je zdrojem našeho života. V dechu se setkáváme s rytmem energie, kterou vyzařuje veškerý život. Změnou rychlosti nebo rytmické struktury dechu se můžeme napojit na jakoukoli jinou formu života nebo tvora. Je to velmi snadný způsob, jak se napojit na božskou energii přicházející od Velkého Ducha nebo na své osobní rytmy.

Delfín je opatrovníkem posvátného dechu života a učí nás, jak uvolňovat emoce delfíním dechem. Delfín vytváří rytmus, před ponořením se nadechne a pak zadrží dech na celou dobu své cesty pod vodou. Jakmile se delfín opět vynoří nad hladinu, vyfoukne vzduch jako vystřelenou zátku. Tutéž techniku můžeme použít k uvolnění napětí a vytvoření úplné relaxace. Je to dobré cvičení před vstupem do ticha.

Mana je životní síla. Mana je přítomná v každém atomu a je esencí Velkého Ducha. Delfín nás učí, jak používat životní manu prostřednictvím dechu. Oživuje všechny buňky a orgány a rozbíjí omezení a dimenze fyzické reality tak, abychom mohli vstoupit do Doby snění.

Jednoho dne, když Babička Měsíc spřádala vzorce vln, cestoval delfín v oceánu. Babička Měsíc požádala delfína, aby se naučil jejím rytmům a otevřel svou ženskou stránku jejímu stříbrnému světlu. Delfín začal plavat v rytmu jejích vln a naučil se dýchat novým způsobem. S tím jak dál dýchal v tomto novém rytmu, vstoupil do Doby snění! Tato realita byla pro něj zcela nová a odlišná od moří, která dosud poznal. Delfín v Době snění objevil podzemní města a dostalo se mu daru prapůvodního jazyka. Tento nový jazyk byl jazykem zvuků, které přinesl pavouk od národa Velké Hvězdy. Delfín se naučil, že veškerá komunikace sestává ze vzorce a rytmu a že novým aspektem komunikace je zvuk. Tento původní vzorec s sebou nosí dodnes. Když se delfín vrátil do oceánu Velké Matky, byl velmi smutný, dokud nepřiplula velryba a neřekla mu, že se může stát poslem pro obyvatele Doby snění a vrátit se tam, kdykoli pocítí rytmus a použije dech. A tak delfín dostal nový úkol. Stal se nositelem poselství o našem pokroku. Obyvatelé Doby snění byli zvědaví na děti Země a chtěli, abychom dospěli a byli v jednotě s Velkým Duchem. Delfín měl být spojkou.

Pokud se vám ve zpěněných vlnách vašich karet ukázal Delfín, máte být spojovacím článkem pro nějaké řešení dětí Země. Může to být čas, kdy se máte napojit na Velkého Ducha a získat odpovědi na své vlastní otázky nebo na otázky druhých. Navíc to také může znamenat dobu komunikace s rytmy přírody. Vědomě a pozorně sledujte své tělesné rytmy a vzorce energie, kterou vás napájí Tvůrce. Napodobte delfína a nechte se vozit na vlnách smíchu a rozšiřujte radost do světa. Dýchejte a prožívejte manu, kterou tak volně dostáváte. Rozbijte dosavadní bariéry a spojte se s Dobou snění nebo s Národem Velké Hvězdy. Uvědomte si, že my všichni jsme v očích věčně existující jednoty jediným celkem.