Dikobraz, Medicinské kartyDikobraz

Dikobraz

Balíček karet: Medicinské karty

nevinnost

Dikobraze…
Připomínáš mi mou nevinnost.
V každém muži vidím bratra, v každé ženě přítele...
Jih medicinského kruhu je místem dětské nevinnosti a pokory. Je domovem hravosti a na medicinkém kruhu života místem pro dikobraza.

Dikobraz má mnoho zvláštních vlastností a je velice mocnou medicinou: sílou víry a důvěry. Síla víry v sobě obsahuje schopnost přenášet hory. Síla důvěry v životě zahrnuje důvěru, že Velký Duch má božský plán. Naším úkolem je nalézt stezku, která je pro nás nejprospěšnější a na které bychom využili naše největší nadání k uskutečnění tohoto plánu. Důvěra může otevřít bránu do nových prostorů. Takto vytvořený prostor umožňuje ostatním, aby vám otevřeli svá srdce a podělili se o své dary lásky, radosti a společenství.

Když se podíváte na dikobraza, okamžitě si můžete všimnout jeho ostnů. Dikobraz tyto ostny používá tehdy, když je důvěra mezi ním a jiným tvorem narušena. Podobně jako vydra je i dikobraz jemný, láskyplný a neagresivní. Dokud se dikobraz nezačne bát, můžete ho krmit z ruky a nikdy vás svými ostny nenapadne.
Pochopením základní přirozenosti tohoto zvířátka můžete porozumět vlastní potřebě důvěry a víry spolu s potřebou stát se opět dítětem. V dnešní společnosti si potřebujeme připomínat, že máme uctívat a vážit si zázraku života a oceňovat každý nový den jako dobrodružství objevování.

Dikobraz tiše seděl a pozoroval děravý kmen. Rád by věděl, zda je to hrací koutek, který mu příroda připravila. Dikobraz si v duchu představoval, co vše by se dalo s tím kmenem dělat. Může na něj vylézt a kutálet ho sem a tam. Může vlézt dovnitř a podívat se, zda by tam nenašel nějaké šťavnaté červy k obědu. Také by se o drsnou kůru mohl podrbat na zádech. Když tak dikobraz rozvažoval, co udělat, spatřil, že se k němu blíží medvěd. Medvěd byl velký a černý a hledal med.
"Á, mám si s kým hrát," pomyslel si dikobraz.
"Ahoj medvěde," zavolal. "Chceš si spolu se mnou hrát s tímhle kmenem?"
"Dikobraze, cožpak nevíš, že na hraní jsem už velký? Stojíš mi v cestě. Hledám med, uhni mi," odfrkl starý rozmrzelý medvěd.
"Jak to medvěde, na hraní přece nejsi nikdy starý. Jestli zapomeneš, jaké to bylo, když jsi byl medvídě, tak už navždy zůstaneš tak zatrpklým a rozmrzelým medvědem, jako jsi teď," odpověděl dikobraz.
Medvěd začal přemýšlet o tom, co mu dikobraz řekl. Možná, že má pravdu. Všechna ostatní zvířata ze strachu před medvědem vždycky utekla. Dokonce i ostatní medvědi odvrátili své čumáčky, když na ně zavrčel. Tento malý dikobraz jistě věřil tomu, že jej medvěd nesežere. Nabídl mu dokonce své přátelství.

Starý medvěd se podíval na dikobraza a něco se v něm pohnulo. Začal si vzpomínat na své hry v době, kdy byl ještě medvídě, a opět v něm ožívala radost.
"Dikobrázku, připomněl jsi mi, že když jsem zmohutněl a zesílil a začal hledat odpovědi, nechal jsem se chytit do svých intelektuálních snah. Začal jsem se obávat toho, co by si o mně pomysleli jiní, kdybych odložil masku rozmrzelosti. Měl jsem strach, že by mě pak nebrali vážně. Ty jsi mi ukázal, že jsem jako starý mrzout způsobil, že o mne ostatní ztratili zájem. Díky! Rád si s tebou a s tou kládou budu hrát."
A tak byl medvěd opět jako medvídě a naučil se dikobrazí nevinnosti.

Karta dikobraza nám jemně připomíná, abychom se nenechali chytit do chaosu světa dospělých, kde vládne strach, hrabivost a utrpení. Medicinou této karty je úleva od vážnosti a přísnosti. Otevřete svá srdce všemu, co vám v dětství přinášelo radost. Nezapomínejte na vzácnost fantazie, představivosti a schopnosti vytvořit si hru nebo hračku z odhozené věci. Uctívejte hravost ducha, který nechává každého vyhrát.