Had, Medicinské kartyHad

Had

Balíček karet: Medicinské karty

transmutace

Hade, tvé oči planou!
Připlaz se a uštkni mě, ať poznám,
jak transmutovaný jed přináší věčný oheň. 
Otevři mne nebesům, aby mne opět uzdravila…

Lidé mediciny Hada jsou velmi vzácní. Jejich iniciace zahrnuje prožitek a přežití zkušenosti mnoha hadích kousnutí, které jim umožňují transmutovat všechny jedy, ať už mentální, tělesné, duchovní nebo emocionální. Síla mediciny hada je silou stvoření, protože ztělesňuje sexualitu, psychickou energii, alchymii, rozmnožování a nanebevstoupení (neboli nesmrtelnost).

Transmutaci cyklu život-smrt-znovuzrození lze symbolicky spatřit ve svlékání hadí kůže. Je to energie celistvosti, kosmického vědomí a schopnosti prožívat cokoli ochotně a bez odporu. Je to poznání, že z hlediska stvoření jsou si všechny věci rovny, a že to, co je považováno za jed, lze sníst, strávit a transmutovat, má-li člověk správný stav mysli. Thoth, Atlanťan, který se později vrátil jako Hermes a byl otcem alchymie, používal symbolu dvou hadů obtočených kolem meče k vyjádření uzdravení. Úplné pochopení a přijetí mužského a ženského aspektu v každém organismu vytváří splynutí obou v jedno, a tedy i vytvoření božské energie.

Tato medicina vás na osobní úrovni učí, že jste univerzální bytostí. Přijetím všech aspektů svého života můžete uskutečnit transmutaci mediciny ohně. Tato energie ohně je na hmotné úrovni zdrojem vášně, touhy, plodnosti a tělesné vitality. Na emocionální úrovni se stává ctižádostí, tvorbou, odhodláním a sny. Na mentální úrovni je to intelekt, síla, charisma a vůdcovství. Když energie hada dosáhne duchovní úrovně, stává se moudrostí, pochopením, celistvostí a spojením s Velkým Duchem.

To, že jste si vytáhli symbol hada, může naznačovat potřebu transmutovat některé vaše myšlenky, činy nebo přání tak, aby bylo možné dosáhnout celistvosti. Je to obtížná magie, ale mějte na paměti, že magie není nic jiného, než změna ve vědomí.
Staňte se mágem nebo čarodějkou: transmutujte onu energii a přijměte sílu ohně.