Havran, Medicinské kartyHavran

Havran

Balíček karet: Medicinské karty

magie, kouzlo

Havrane…
Černý jako smola, tajemný jako měsíc.
Povídej mi o čarovných kouzlech.
Brzy chci s tebou vzlétnout…

Za všech dob byl havran nositelem mediciny magie v mnoha kulturách po celé planetě. Podle medicinské cesty je uctívání havrana jako nositele magie posvátnou činností. Je-li tato magie špatnou medicinou, bývá její nositel uctíván spíš ze strachu, než z respektu. To, že se někteří lidé bojí havranů, může být způsobeno tím, že se zapletli do oblastí, o nichž neměli žádné znalosti, a kouzlo se mohlo odrazit zpět. Spíš než rozebírat temné stránky čarodějnictví je lépe si uvědomit, že obavy z havrana máte jen tehdy, když se potřebujete dozvědět něco o svém vnitřním strachu nebo o démonech, které jste sami stvořili.

Magie havrana je mocnou medicinou, která vám může dát odvahu vstoupit do temné prázdnoty, kde se nachází domov všeho, co ještě nemá tvar. Tato prázdnota se nazývá Velké Tajemství a existovala dříve, než vzniklo všechno ostatní. Velký Duch žije v prázdnu a vynořil se z Velkého Tajemství. Havran je poslem prázdnoty.
Objeví-li se havran ve vašich vyložených kartách, pak brzy prožijete změnu vědomí. Může to být třeba cesta uvnitř Velkého Tajemství nebo stezka vedoucí po samé hraně času. Odpovídalo by to znamení, které havran přináší: "Zasloužil sis právo spatřit a zakusit trochu více z magie života!" Havranova barva je barvou prázdnoty - černá díra v prostoru, která udržuje veškerou energii tvůrčího zdroje.

V učení amerických indiánů může mít černá barva mnoho významů, ale není spojována s ničím zlým. Černá barva může znamenat hledání odpovědí, prázdnoty nebo duchovní či netělesnou cestu. Modročerná barva havrana obsahuje duhový lesk, který hovoří o magii temnoty a proměnlivosti formy a tvaru vedoucí k probuzení. Havran je strážcem ceremoniální magie a léčení na dálku. Nachází se v každém léčebném kruhu. Vede a řídí magii léčení a změny vědomí, která s sebou přináší novou skutečnost a zahnání "ne-moci". Havran přináší z Prázdnoty Velkého Tajemství a z Pole hojnosti nový stav dobré kondice a spokojenosti.

Havran je posel, který všechny energetické proudy ceremoniální magie přenáší mezi vlastním obřadem a zamýšleným určením. Např. provádí-li se obřad pro poslání energie do oblasti neštěstí, kde lidé potřebují odvahu a sílu, bude havran kurýrem tohoto energetického proudu. Záměrem by mohla být snaha předat lidem z postižené oblasti myšlenky lásky a podpory účastníků obřadu.

Pokud jste si vytáhli havrana, je ve vzduchu magie. Nesnažte se si ji představit či spatřit, nejde to. Pracuje zde síla neznámého a každou chvíli se může přihodit něco zvláštního. Hlubším mystériem je to, jak zareagujete na jiskřivou synchronicitu tohoto alchymického okamžiku. Rozpoznáte jej a využijete ke svému rozvoji a růstu? Dokážete to přijmout jako dar Velkého Ducha? Nebo vysvětlováním Sílu Velkého Tajemství omezíte?

Možná, že je čas povolat havrana, aby jako kurýr nesl záměr, léčivou energii, myšlenku nebo poselství. Havran je patronem kouřových signálů nebo duchovních poselství, které představuje kouř. Chcete-li poslat poselství Modré Cestě ducha, abyste tak navázali kontakt s předky, povolejte havrana. Nebo, kdo ví, možná předci volají vás. Nezapomeňte, že tento magický okamžik přišel z prázdnoty, temnoty, a výzvou je vynést jej na světlo. Tím uctíte vnitřního mága.