Jaguár, Medicinské kartyJaguár

Jaguár

Balíček karet: Medicinské karty

jednota, bezúhonnost

Posvátný jaguáre, uč mne...
nosit svou sílu lehce,
kráčet bezchybně,
přistupovat k životu se soucitem
a žít podle celistvosti
mých lidských možností.


Od smrti Nebeského boha, bytosti podobné Bohu, která přišla z hvězd a vedla Maye k prosperitě a zlatému věku duchovního pochopení, bylo její učení lásky, jednoty, poctivosti a síly soucítícího srdce zneužito. Překroucené učení jaguára degenerovalo až k tomu, že kněží obětovali lidské bytosti a bláznivě vyřezávali lidská srdce, aby získali sílu zlatého věku říše. Pravá síla učení vznešeného a milujícího srdce Nebeského boha byla zapomenuta.

Velký Jaguáří duch, jenž byl totemem Nebeského boha, se začal zatoulávat do snů Mayů a vyhledával jakékoli nečestné a nepoctivé chování. Špatné činy a zneužívání moci omezily ducha Mayů a bylo je třeba obětovat, aby lid přežil. Kněží, kteří zneužívali autority a moci jim propůjčené, se chvěli strachy, protože věděli, že přišel den odplaty. Jaguár přinesl spravedlnost sledováním jejich snů a pohlcováním jejich do očí bijících nečestných chamtivých činů.

Medicinou jaguára je jednota a bezúhonnost. Jeho posláním je pozřít nečisté aspekty lidského chování. Jaguár nás poučuje o trestech za nevhodné chování a nabízí odměnu dobré medicíny těm, kdo stojí pevně ve své osobní celistvosti a jdou životem poctivě.

Jestliže se jaguár zatoulal do vašeho dnešního snu nebo reality, může být jeho zařvání odměnou za to, že jste udrželi svou integritu v situacích, kde jste snadno mohli zneužít svou atoritu. Možná, že jste odmítli předat o někom důvěrné informace, nebo jste se rozhodli nejednat jen pro svůj zisk. Byli jste k někomu obzvlášť milí nebo jste neočekávaně učinili nějaký dobrý skutek? Nechť vás tedy uznání naplní pocity štěstí a pohody a přispěje k tomu, abyste i nadále sloužili světu se soucítěním a otevřeným srdcem. Neváhejte a zůstaňte pevně rozhodnuti být i do budoucna tou nejlepší verzí sebe samých. Zachovejte si svou důstojnost, oddanost a soucítění a držte se přímosti, otevřenosti a upřímnosti bez ohledu na opačné vlivy. Neživte žádný sklon k vlastní důležitosti, varujte se potřeby být tím "osvíceným", který jedná s druhými, jako kdyby věděl všechno nejlépe.

Medicina jaguára vás učí, že osobní celistvost připouští chyby, přijímá odpuštění a pokorně sama sebe opravuje a umožňuje nově vyrovnanému duchu, aby opět triumfoval.