Krocan, Medicinské kartyKrocan

Krocan

Balíček karet: Medicinské karty

dávání

Ó bratře krocane!
Tak svobodně rozdáváš
ze všeho, co jsi,
aby ostatní mohli opravdu žít.

Mnoho přírodních národů považuje krocana za Orla dávání neboli Jižního orla. Mnoho kmenů také praktikovalo filozofii dávání. Jednoduše řečeno, je to hluboké a trvalé uznání sebeobětování i obětí druhých. Lidé v dnešní moderní společnosti mají mnohonásobně více než potřebují, a proto by měli studovat ušlechtilého krocana, který se obětuje, abychom my mohli žít.
Smrtí krocana my žijeme. Ctěte jej.

Pozorovatelé, kteří nejsou obeznámeni s kulturním jevem "potlatch" (čti: potlač) - slavnosti severoamerických indiánů, při které se rozdávají dary - jsou často zmateni. Člen kmene se s radostí vzdá všeho, co vlastní, a nečiní tak proto, aby někomu pomohl. V současném městském životě jsme vychováváni, abychom dříve, než něco dáme, brali a dostávali. Ten, kdo má nejvíc hraček, vyhrává. V některých kulturách se nikdo neraduje z výhry, pokud nejsou uspokojeny potřeby všech lidí. Člověk, který by si dělal nárok na víc než činí jeho podíl, by byl považován za sobce, blázna nebo za obojí. Chudí, staří a slabí jsou ctěni. Ten, kdo toho rozdá nejvíc a nese břemena druhých, je nejvíce respektován.

Krocan byl medicinou mnoha světců a mystiků. Máte-li medicinu krocana, radujte se. Máte mnoho ctností. Transcendovali jste své Já! Jednáte a reagujete v zájmu všech. Chcete pomoci těm, kteří pomoc potřebují. Nevychází to z nějaké licoměrnosti a pokrytecké morálky nebo z pocitu náboženské viny. Pomoc a živobytí poskytuje medicina krocana z uvědomění, že veškerý život je posvátný. Je to poznání, že Velký Duch přebývá ve všech lidech. Je to uznání toho, že cokoli učiníte pro druhé, učiníte pro sebe. Medicina krocana spočívá v pravém já, v osvícení.

Činnost pro druhé a vyživování lidí je poselstvím všech opravdových duchovních systémů.
Podle toho, jaké místo mezi vašimi kartami krocan zaujímá, je vám dáván dar. Tento dar může být duchovní, hmotný nebo intelektuální. Dar může být velký anebo malý, ale nikdy není bezvýznamný. Gratulujeme. Možná jste právě vyhráli v loterii. Darem může být krásný západ slunce nebo vůně květiny. Naproti tomu můžete také pocítit, jak se ve vás rozrůstá "duch dávání" a touha dělit se s ostatními.