Kůň, Medicinské kartyKůň

Kůň

Balíček karet: Medicinské karty

síla

Mocný koni...
sílo běžet
napříč nedozírnou prérií
nebo přinést vize štítů
tančících v dešti purpurového snu.

"Ukrást koně znamená ukrást sílu" je výrok, který se často používal v minulosti v Americe a vztahuje se na váženou roli, které se těšil kůň v původních kulturách. Kůň představuje fyzickou a zároveň nepozemskou sílu. V šamanských praktikách po celém světě kůň umožňoval šamanům létat vzduchem a do nebe.

Domestikace koně znamenala pro lidstvo kvantový skok, skok srovnatelný s objevem ohně. Předtím byli lidé přirozeně připoutáni k zemi, těžcí a pomalí. Jakmile se vyšvihli na koně, stali se volní, lehcí a svižní jako vítr. Najednou mohli vozit náklady na velkou vzdálenost. Díky zvláštnímu vztahu s koněm člověk totálně změnil pojetí sebe sama. Kůň byl první zvířecí medicinou člověka. Lidstvo má nepředstavitelný dluh vůči koni a nové medicině, kterou přinesl. Návštěva bratra nebo sestry by si vyžádala dlouhou cestu nebýt koně, který přivítal dvounohého jezdce na svém hřbetě. Dodnes měříme výkon strojů v "koňských silách", což připomíná dny, kdy kůň byl uctíván a vysoce ceněn jako partner člověka.

Snový poutník, medicinman, kráčel prériemi, aby navštívil lid Arapaho. Nesl s sebou svou dýmku. Péro vpletené do jeho dlouhých černých vlasů směřovalo k zemi a označovalo jej jako muže míru. Na kopci spatřil Snový poutník, jak k němu běží stádo divokých mustangů.
Černý hřebec se k němu přiblížil a zeptal se ho, zda hledá odpověď na svou cestu. Pravil: "Pocházím z prázdna, kde žijí odpovědi. Posaď se na můj hřbet a poznej sílu vstupu do Temnoty a nalezení Světla." Snový poutník poděkoval černému hřebci a souhlasil, že jej navštíví, až bude jeho medicina potřebná v Době snění.
Pak se k němu přiblížil žlutý hřebec a nabídl mu, že jej vezme na východ, kde přebývá osvícení. Snový poutník by tak mohl odpovědi, které nalezne, sdílet s ostatními, aby i oni došli k osvícení. Snový poutník žlutému hřebci opět poděkoval a odvětil, že rád použije tyto dary síly na své cestě.

Tu se zezadu s hravostí přiblížil rudý hřebec a vyprávěl Snovému poutníkovi o radostech rovnováhy práce a těžké mediciny s radostným prožitkem hry. Připomněl mu, že lépe udrží pozornost těch, které učí, když k lekcím přidá humor. Snový poutník mu poděkoval a slíbil, že si bude pamatovat dar radosti.
Snový poutník se blížil k cíli. Lid Arapahů byl již téměř na dosah. Tu před stádo předstoupil Bílý hřebec. Snový poutník nasedl na jeho hřbet. Bílý hřebec byl nositelem poselství pro všechny ostatní koně a představoval moudrost v síle. Tento vznešený kůň byl vtělením vyrovnaného medicinského štítu. "Žádné zneužití síly nikdy nepovede k moudrosti," pravil Bílý hřebec.

"Ty, Snový poutníče, jsi vykonal tuto cestu, abys léčil bratry, kteří to potřebují a aby ses podělil o posvátnou dýmku a uzdravoval Matku Zemi. Svou pokorou jsi došel k poznání, že jsi nástrojem Velkého Ducha. Tak jako já nesu tebe na svém hřbetě, neseš i ty potřeby lidu na svých zádech. Moudře chápeš, že síla se nedává lehce, ale je odměnou těm, kteří jsou ochotni nést v rovnováze s ní i zodpovědnost."Snový poutník, šaman, byl návštěvou divokých koní uzdraven a věděl, že účelem jeho cesty k Arapahům bylo sdílet tyto dary s nimi.

V pochopení síly koně tkví tajemství vyrovnaného medicinského štítu. Pravou silou je moudrost rozpomenutí se na naši celou cestu. Moudrost přichází z upamatování se na cesty, které jsme prošli v mokasinách těch před námi. Branami k síle jsou soucit, péče, vyučování, láska a sdílení nadání, talentů a schopností.