Liška, Medicinské kartyLiška

Liška

Balíček karet: Medicinské karty

kamufláž, maskování

Lištičko…
Kdepak jsi? Skrýváš se ve chvojí,
abych si splývání též mohl osvojit?
Díváš se, pozorná, ukrytá za vřesem?
Vím, chceš mě naučit, jak se stát sám lesem?


Lstivý lišák má v lesnaté krajině mnoho spojenců, mimo jiné i listoví, které mu poskytuje ochranu a mnoho mediciny. Liška dokáže zdánlivě rychle zmizet v bujném porostu lesa. Toto rostlinstvo je jejím spojencem. Schopnost splynout se svým okolím a zůstat nepovšimnut je mocným darem, zvláště ve srovnání s jinými druhy.

Dalším přirozeným darem lišky je schopnost změnit barvu jako chameleon a přizpůsobit se na zimu. Bohatý bílý zimní kožich dovoluje lišce splynout se sněhem v době, kdy již listí nepokrývá zem. Medicina lišky zahrnuje přizpůsobivost, vychytralost, pozorování, integraci, myšlenkovou svižnost a aktivitu.

Tyto charakterové vlastnosti mohou ještě zahrnovat ráznost, rozhodnost a jistotu při jednání ve fyzickém světě.
Schopnost lišky zůstávat neviditelnou jí umožňuje dobře ochraňovat svou rodinu. Objeví-li se nebezpečí, stává se liška hbitou. Nanih Waiya, Velký Duch v jazyce kmene Choctaw, obdařil lišku odpovědností za udržení rodiny pohromadě a v bezpečí. Liška toho dosahuje díky své schopnosti nepozorovaně sledovat a pozorovat, aniž by si to druzí uvědomili. Liška vždy pečuje o bezpečí členů své rodiny a je vynikajícím talismanem pro ty, kteří cestují daleko.
Jestliže se liška rozhodla sdílet svou medicinu s vámi, je to známkou toho, že se stáváte podobnými větru, který není vidět, ale je schopen proniknout do jakéhokoliv místa nebo situace a "provětrat" je. Nyní je pro vás moudřejší pozorovat činy a jednání jiných, než jejich slova. Použijte svou vychytralost pozitivně: mlčte o tom, koho, co a proč pozorujete. Učíte-li se umění kamufláže, musíte si ověřovat své schopnosti potají.

Jedním testem nebo cvičením, které vám může pomoci, je být neviditelným. Při tomto cvičení si vizualizujte, že vaše tělo je v místě, kde se právě nacházíte, součástí okolí plného barev. Podívejte se na sebe svým mentálním okem, pohybujte se nepozorovaně a ladně, aniž by si vás jiní všimli. Provedete-li to správně, uvidíte, že to funguje! Můžete tak nepozorovaně odejít ze společnosti nebo zůstat nenápadný jako kus nábytku a sledovat rozvíjející se drama těch, které sledujete.

Učíte-li se od lišky, můžete také získat důvěru ve svou schopnost okamžitě vědět, co bude následovat. Když takto budete nějakou dobu pozorovat, uvědomíte si předvídatelnost dané situace a budete schopni rychle udělat svůj tah. Medicina lišky nás učí umění jednoty pochopením kamufláže. To se vztahuje na všechny úrovně existence od skal až k Bohu. S medicinou lišky se od vás zároveň vyžaduje, abyste viděli a chápali všechny druhy jednoty.

Podobně jako toreadoři na rodeu, dokáže i liška udržet "divokého býka", aby se nevrhl na naše přátele nebo členy rodiny. Liška může používat i hloupou taktiku jako dokonalou kamufláž. Nikdo neuhodne lstivou sílu za takovými bezelstnými manévry.