Los americký, Medicinské kartyLos americký

Los americký

Balíček karet: Medicinské karty

sebeúcta

Lose…
Pomoz mi radovat se z darů,
které mohu dát,
a rozpoznávat svou hodnotu,
dokud budu živ…

Los americký je umístěn na severu medicinského kruhu, stejně jako bizon. Sever představuje místo moudrosti. Medicinou losa je sebeúcta, protože ta představuje sílu a schopnost rozpoznat, že v nějaké situaci bylo užito moudrosti, a tedy je na místě uznání nebo "poklepání na rameno".

Los americký je největším členem z celé rodiny vysoké zvěře a má velikou sílu. Uslyšet za jarní noci provoněné pižmem troubení losího samce, je něčím děsivě úžasným. S hrdostí na své mužství a s přáním předat své semeno samici, dává najevo svůj smysl pro sebeúctu. Troubení losího samce můžeme vnímat jako pozitivní sílu, protože představuje jeho ochotu "sdělit světu" své pocity.Takové sdílení v sobě obsahuje radost, která přichází s pocitem naplnění. Největší radost skýtá dobře vykonaná práce. Nejde tedy o vyhledávání souhlasu, ale spíše o radost ze sdílení spontánní exploze radosti, která přichází z nejhlubší části naší bytosti. Radost vetkaná do tohoto scénáře vychází z toho, že tvorba neustále přináší do života nové myšlenky a další tvorbu. Los americký nám říká, Že radost bychom měli s hrdostí vykřičet. V takovém počínání spočívá moudrost toho, že radost je "nakažlivá".
V jistém smyslu je pro nás losí troubení způsobem, jak se zapálit a říci sami sobě nebo jeden druhému: "To se ti povedlo."

Lidé mediciny amerického losa mají schopnost poznat, kdy použít jemnost srnky, a kdy zase splašený úprk bizona. Chápou rovnováhu mezi vydáváním příkazů a ochotou udělat to sám. Moudrost mediciny losa je blízká dědečkovi bojovníkovi, který již dávno odložil válečné barvy a nyní radí mladým, aby krotili žár své krve.

Medicinu losa často nacházíme u starších kmenů, kteří šli "Dobrou Rudou Cestu" a na své pouti po zemi viděli mnoho věcí. Jejich radostí je především vyučovat děti a dodávat odvahu. To však neznamená, že by lidé mediciny losa neužívali své moudrosti k varování a ke chvále. Lidé mediciny losa vědí co říkat, kdy to říkat a komu to říkat. Podle zvyků kmene jsou starší ctěni pro svůj dar moudrosti, pro schopnost učit a pro klid, který vnášejí do Rady. Jste-li moudří a máte-li dar mediciny losa, použijte jej a povzbuzujte ostatní v učení a růstu. Moudrost mediciny losa má mnoho odstínů.

Pokud jste si vytáhli kartu losa amerického, máte důvod k dobrému pocitu z toho, že jste na své cestě něco dokončili. Může to být odbourání nějakého návyku, dokončení něčeho, vhled nebo nový pocit ohledně sebe sama, o který jste tvrdě, bojovali. Je čas pocítit harmonickou hrdost a uznat zásluhy těch, kteří vám v tomto procesu pomáhali.

Dobrým cvičením pro medicinu losa je sepsat si vše, co můžete na sobě a na průběhu svého života milovat. Totéž si sepište i ve vztahu k přátelům, rodině, spolupracovníkům a celému životu. Nezapomeňte se o to, co zjistíte, podělit s ostatními. Potřebují povzbuzení právě tak.