Losos, Medicinské kartyLosos

Losos

Balíček karet: Medicinské karty

moudrost, vnitřní poznání

Losose…
strážce vnitřního vědění,
osvětli vše, co vidím,
naplň mne láskou
k učení posvátné moudrosti života,
které se mi dostalo.

Losos je posvátným držitelem moudrosti a vnitřního vědění, a navzdory silným říčním proudům se vždy vrací na místo svého stvoření. Jeho odhodlání je puzeno moudrostí instinktu a vnitřního vědění, jež podléhá záměru, který žádné vnější síly neohrozí. Tak jako kruh, dokončují lidé mediciny lososa to, co začali a přivádějí tak životní události a cykly k dovršení a uzavření.

Medicina lososa ctí každé setkání v životě jako shromáždění moudrosti. Učí nás, že i když se nám zdá, že nás život odstrkuje, můžeme se napojit na skryté zdroje svého lidského ducha a osobního vnitřního vědění. Cesta nemusí být snadná a proudy veřejného mínění pro vás nemusí být příznivé, ale vy se můžete rozhodnout ctít svou moudrost a instinktivně dělat to, co je správné.
Připlul-li dnes losos do vašich karet, chce vám možná říci, abyste nyní důvěřovali svým intuitivním pocitům a vnitřnímu vědění. Vyhněte se vlivu těch, kteří mohou mít nějaké skryté záměry nebo manipulují událostmi pro svůj osobní zisk. Potřebujete snad nějakou zkušenost, která by vám pomohla rozhodnout, zda je doba odlivu, anebo vám příliv pomáhá v pohybu vpřed a v růstu? Vraťte se na začátek a znovu projděte svou stezku až do současného bodu. Moudrost je ve vás a budete-li ji uctívat a uznávat, nemůžete jít chybným směrem.

Stříbro kůže lososa poskytuje mnohé lekce. K znovuobjevení svého vnitřního vědění musíte ve všech situacích vidět příležitost a chápat, že moudrost se získává jak snadnými, tak obtížnými zkušenostmi. Ochotně naslouchejte druhým a hlavně tomu malému a tichému hlásku v sobě. Dbejte, aby vaše chování bylo v souladu s vaší stezkou. Správné užití vnitřního vědění přichází, když plynete se svými skutečnými pocity a objímáte všechny zkušenosti a prožitky, s nimiž setkáváte, jako lekce růstu a nikoli jako obtíže. Losos vás učí vidět každý zákrut řeky jako nové dobrodružství s lekcí, kterou se potřebujete naučit, abyste mohli růst. Aplikací těchto pravd ve vašem životě se vaše znalosti stanou skutečnou moudrostí.