Modrá volavka, Medicinské kartyModrá volavka

Modrá volavka

Balíček karet: Medicinské karty

sebereflexe

Modrá volavko… Díky ti, posvátný vodní ptáku,
že´s mi poslal obraz rozjímání,
zrcadlo otázek života, světy, které žijí ve mně.

Odhal mi tajemství vztahů
spolu s mou stezkou vetkanou do celku,
lekce spříznění s veškerým životem
odrážející věčný cíl mého ducha.


Medicina volavky je silou poznávání sebe sama pomocí objevování svých vrozených darů a čelení výzvám. Je to schopnost přijímat všechny pocity a názory, aniž bychom popírali jakoukoli emoci nebo myšlenku. Volavka létá nad těmi, kteří si neuvědomují, kým jsou a kam ve světě patří. Jemně jim upustí modré peříčko a vyzývá je, aby šli za svou intuicí a vydali se na cestu sebeuskutečnění, na které naleznou svou vlastní sílu.

Jestliže dnes velká modrá volavka slétla do vašich karet, pak na vás naléhá, abyste se ponořili do vodního světa pocitů a hledali svou pravdu. Volavka vás učí rozvíjet sebereflektivní dovednosti, abyste intimně poznali sebe sama, Budete-li na sebe pohlížet skrze filmové čočky vlastní důležitosti, zkresleným vnímáním své domněle nízké ceny nebo krátkozrakýma očima sebelítosti, nikdy nepochopíte svůj opravdový potenciál a neoceníte příležitosti, které se objeví.

Volavka vás žádá, abyste chladným zrakem zvážili, co si přejete zlepšit a jak. Jestli jste se někde zasekli, může to být znamením, že jste příliš tvrdí nebo kritičtí. Obviňování jiných a neustálé poukazovaní prstem na životní situace místo převzetí odpovědnosti za své činy ukazuje na to, že vám chybí odvaha čelit vnitřnímu nepříteli.

Lidé mediciny volavky ochotně pohlíží na sebe sama a vidí pravdu své motivace, svých činů, pocitů, snů, cílů, vnitřních sil a slabostí. Při vyvažování těchto pravd vám medicina volavky ukazuje, jak se setkávat s výzvami svých vlastních slabostí a jak pokračovat v rozvoji dovedností, které vedou k vnitřní síle a jistotě záměru.  Jste ochotni se potopit do vodních hlubin svých vlastních pocitů a objevit roli své duchovní podstaty? Volavka vás nyní volá, abyste se ponořili ještě hlouběji, abyste poznali sami sebe a důvěřovali své stezce. Podobně jako Fénix, který povstává ze svého vlastního popela, se volavka vynořuje z neviditelných světů ducha do nově vyváženého pojetí svého Já, aby pokaždé znovu objala svůj potenciál. Velkolepost vašeho lidského ducha čeká na radost z objevování, máte-li dostatek odvahy následovat tohoto vodního ptáka na jeho cestě.

Volavka vám připomíná, že každý cestovatel na cestě života je poslem a že každý cíl je počátkem nového životního cyklu na Medicinském kole.