Motýl, Medicinské kartyMotýl

Motýl

Balíček karet: Medicinské karty

transformace

Motýlku…
poletuješ v jasu jitra,
poznal jsi mnohé formy,
než jsi mohl vzlétnout.

Síla, kterou nám přináší motýl je příbuzná se vzduchem. Je to mysl a schopnost poznat mysl nebo změnit názor. Je to umění transformace.

Abyste mohli využívat medicinu motýla, musíte všímavě sledovat své postavení v cyklu vlastní transformace. Stejně jako motýl, i vy se neustále nacházíte v určité fázi svého životního vývoje. Můžete být ve stadiu vajíčka, které je počátkem všeho. Je to stadium zrození myšlenky, která se dosud nerealizovala.
Stadium larvy je bodem, ve kterém se rozhodujete přetvořit ideu do hmotného světa. Stadium kukly zahrnuje přesun do nitra: rozvíjení projektu, myšlenky nebo určitého aspektu osobnosti. Konečným stadiem transformace je opuštění kukly a zrození. Poslední stupeň zahrnuje sdílení barevnosti a radosti ze své tvorby se světem.
Podíváte-li se zblízka na to, co se vás motýl snaží naučit, uvědomíte si, že to je nikdy nekončící cyklus vlastní transformace. K rozlišení stadia, ve kterém se nyní v rámci tohoto cyklu nacházíte, se zeptejte sami sebe:

1. Stadium vajíčka: je to myšlenka nebo idea?
2. Stadium larvy: je třeba, abych se rozhodl?
3. Stadium kukly: rozvíjím a podporuji realizaci své myšlenky?
4. Stadium zrození: dělím se s ostatními o svou dokončenou myšlenku?

Tím, že si zodpovíte tyto otázky, zjistíte, jak s vámi motýl souvisí v daném okamžiku. Pochopíte-li, kde se nacházíte, může vám tento symbol ukázat, co máte udělat jako další krok v pokračování cyklu vlastní transformace. Když objevíte, jakým stadiem procházíte, spatříte kreativitu motýla.

Používat vzdušné nebo mentální síly této mediciny je snadné.Jako příklad lze uvést: Cítíte-li se vyčerpáni a zeptáte-li se jak léčit únavu, všimněte si barev, které vás v poslední době přitahují. "Cítíte se tělesně lépe v zelené?" Mohlo by to znamenat, že byste měli jíst více zelené zeleniny? Takový způsob myšlení je inspirován medicinou motýla.

Motýl může projasnit váš mentální proces, může vám pomoci zorganizovat váš projekt a podpořit vás ve snaze nalézt další správné kroky v osobním či profesním životě. Hlavní poselství, které k vám přichází prostřednictvím tohoto symbolu, je to, že jste připraveni podstoupit určitý druh transformace.
Pro zjištění, jaké mají být vaše další kroky, použijte výklad "Motýlek".