Myš, Medicinské kartyMyš

Myš

Balíček karet: Medicinské karty

prozkoumávání

Myško…
Kdybych tak uviděl, svět tvýma očima.
Možná bych pochopil, co tě tak zajímá.
Každičká drobnost účel a váhu má,
a každá nádherně do obrazu zapadá…


Myš říká: "Dotknu se všeho svými vousky, abych to poznala." Paradoxně je to její velká síla i velká slabost. Je to dobrá medicina pro pozorování zblízka a pro věnování pozornosti detailu, ale je to špatná medicina pro rozebírání každého detailu na kousky.

Myš má mnoho dravých nepřátel, mezi něž patří ptáci, hadi a kočky. Protože myš slouží jako potrava pro mnohé, rozvinul se u ní všestranný smysl pro nebezpečí. Takzvaná civilizace je vysoce komplexním souborem jednotlivých částí, který každým dalším rokem vyžaduje stále více organizačních schopností a dovedností a umění prozkoumat detail. Myš je v této moderní době mocnu medicinou. Věci, které se jiným mohou jevit jako nepodstatné, mají pro myš enormní význam.

Lidé myší mediciny rozčilují ostatní, kteří v nich vidí hnidopichy. Lidé mediciny myši vám budou hledat na saku skvrny, i když budou součástí barevného vzoru. Budou se vás snažit přesvědčit, že ten nejjednodušší úkol je plný obtíží. Jsou upoutáni na metodologii. Třídí, kategorizují a ukládají do kartoték na pozdější dobu. Může se zdát, že hromadí, ale tomu je mysl myši na hony vzdálená. Pouze urovnávají a shromažďují věci, aby je později mohly pečlivě prozkoumat.
Náčelníci nám říkají, že bez myši by nebylo systemizace znalostí. Myš ukončila dobu renesančního člověka a ohlásila dobu specializace. Myš věděla od samého počátku, že je zde vždy ještě něco, co bychom se mohli naučit. Člověk se tak může nořit do podstaty všeho stále hlouběji a hlouběji.

Je-li vaší osobní medicinou myš, můžete mít strach ze života, ale jste velmi spořádaní a každá vaše věc má svoje místo. Měli byste se snažit vidět širší obraz než jen to, čemu právě hledíte do tváře. Rozviňte štědrost ducha. Pokuste se uvědomovat si Veliký tanec života. Uvědomte si, že i když jste právě třeba v Los Angeles, že také existuje New York, Měsíc, sluneční soustava, galaxie a nekonečný vesmír. Malý příteli, vyskoč vysoko. Zahlédneš Posvátnou horu.

Medicina myši ve vašich kartách vám říká, abyste zkoumali. Pečlivě pohleďte na sebe a na ostatní. Možná, že ten velký kus sýra je na spoušti, která spustí smrtonosnou léčku. Možná, že ve spižírně na vás čeká kočka. Možná, že někdo, komu jste svěřili své věci, třeba lékař, právník nebo instalatér, neudělal svou práci odpovědně. Poselství říká, abyste viděli, co máte přímo před očima a jednali podle toho.