Mýval, Medicinské kartyMýval

Mýval

Balíček karet: Medicinské karty

šlechetný ochránce

Mývale… ochránče vyděděnců.
Živiteli těch, kdo nic nemají.
Nosíš masku bandity,
abys tak skryl dobré činy, které jsi vykonal?

Nauč mne, jak se odvrátit od
bohatých odměn světa slávy
a poznat, že má šlechetnost dovoluje,
abych získal zpět svého bojovného ducha.


Mýval je nositelem mediciny ochránce prohrávajících a poražených a dárce potřebné síly pro mladé, slabé a staré. Jižní kmeny jej často nazývají "malým banditou". Tento Robin Hood zvířecího království nás učí šlechetnosti a péči o jiné. Zkříží-li vám mýval cestu, jste žádáni, abyste se spojili se svým vnitřním bojovníkem a stali se ochránci a šlechetnými dárci a živiteli těch, kdo to potřebují.

Lidé mediciny mývala mívají podivnou schopnost pomáhat druhým, aniž by se stali oběťmi nebo upadli do závislosti. Podobně jako náčelníci za starých dob, má mýval sklon naplňovat nejdříve potřeby kmene, než si vezme cokoliv pro sebe. Skupina mývalů hledajících potravu se často změní v bujaré cvičení štědrosti. Poté, co se dostatečně vyválejí v kukuřičné nebo jiné mouce, se konečně usadí u svých oblíbených soust a dávají ty nejlepší kousky svým hlídkujícím pozorovatelům.

Když mývalové napadají tábor nebo horské chatky, stavějí stráž; bývá to obvykle nejsilnější samec. Jeho však ostatní nájezdníci nakrmí vždy jako prvého, aby uctili jeho ostražitost a funkci ochránce tlupy. Tento ne zcela běžný projev nedostatku chamtivosti je stejně vzácný jak ve světě lidí, tak ve světě ostatních zvířat. Zatímco ostatní tvorové mezi sebou bojují o nejlepší část zabité kořisti, učí mýval univerzálnímu zákonu o vracení, dávání nazpět zdroji vaší síly, vedení a ochrany. Zároveň vám též připomíná, že laskavost a štědrost se vracejí po kruhu, aby odměnily dárce.

Jestliže dnes do vašich karet doputoval mýval, pak vám možná tento malý bandita říká, abyste se rozhlédli kolem sebe, zda tentokrát někdo nepotřebuje vaši sílu. Zastaňte se člověka, kterého ostatní pomlouvají. Možná, že nadešel čas podělit se o hojnost svého času, energie nebo majetku s těmi, kteří to štěstí nemají. Nezapomeňte jim však také pomoci rozvíjet jejich vlastní schopnosti sebeochrany a zaopatření. V každém případě vás mýval žádá, abyste ctili druhé stejně jako sebe. Rozhodnete-li se štědře rozdávat, nezapomeňte při tom na sebe, aby vaše studna nevyschla. Náčelníci si zaslouží své orlí peří, když prosazují právo každého člověka na vlastní důstojnost. Jednání v tomto duchu přinese tutéž poctu vám i vaší rodině.