Netopýr, Medicinské kartyNetopýr

Netopýr

Balíček karet: Medicinské karty

znovuzrození

Posvátný netopýr...
slétl ke mně z temnoty jeskyně.
Myšlenky, připomínající lůno,
odpovědi, jenž mi dal.
Zrození, smrt, znovuzrození, cykly celku…
Nikdy nekončící, jen útlum, zastínění.
Cesta duše.

Mystéria středoamerických kmenových rituálů jsou prodchnuta legendami o netopýrovi. Podobně jako v buddhismu je i ve Střední Americe netopýr symbolem znovuzrození. Netopýr byl celá staletí vzácnou medicinou Aztéků, Toltéků, Tolukanů a Mayů. Netopýr s sebou přináší ideu šamanské smrti. Rituální smrt léčitele zahalená tajemstvím byla často součástí iniciačních obřadů. Šamanská smrt je symbolickou smrtí starého způsobu života a osobní identity iniciovaného. Zasvěcení, které s sebou nese právo léčit a být nazýván šamanem, nutně předchází rituál smrti. Většina těchto rituálů je neobyčejně tvrdá pro tělo, mysl i ducha. Ve světle dnešních norem by bylo velice těžké nalézt osobu, která by snesla tak hrubé zacházení a nenechala by se vyvést z rovnováhy.

Základní myšlenkou dávných iniciací bylo zrušit všechna dřívější pojetí sebe, která budoucí šaman měl. Iniciace mohla vyžadovat brutální zkoušky fyzické síly a psychických schopností včetně aplikace nejrůznějších emocionálních podnětů. Běžný byl výsměch a poplivání, což mělo adepta obrnit, aby příkoří snášel s pokorou, statečností a mravní silou. Posledním stupněm iniciace bylo pohřbení zavěcence na den do země, aby se druhého rána probudil bez dřívějšího ega.

Tento rituál se velmi podobal noci strachu, který taktéž praktikovali původní obyvatelé Želvího ostrova. Při tomto rituálu byli budoucí šaman nebo šamanka posláni na určité místo, aby si vykopali svůj vlastní hrob a strávili noc zcela sami v lůně Matky Země. Vchod do hrobu byl zakryt přikrývkou. Tma a zvuky zvířat potulujících se a plížících se všude kolem vystavovaly iniciovaného konfrontaci s vlastními strachy. Tak jako má v tomto rituálu své místo temnota hrobu, má je také netopýří jeskyně. Netopýr zavěšený hlavou dolů symbolizuje přeměnu původního já a nově zrozenou bytost. Je to také poloha dětí, které z ženského lůna vstupují do světa.

Pokud vám dnes vlétl do karet netopýr, symbolizuje potřebu rituální smrti některé části života, která již nevyhovuje vašemu novému vzorci rozvoje. To může znamenat dobu vzdávání se starých zvyků a zaujetí takového životního postoje, který vás připraví na znovu zrození, nebo v některých případech na iniciaci. V každém případě netopýr signalizuje znovuzrození některé vaší části nebo smrt starých způsobů. Jestliže odporujete svému osudu, může to být dlouhá, prodlužovaná nebo bolestná smrt.Vesmír od vás neustále vyžaduje, abyste rostli a stávali se svou budoucností. K tomu musíte zemřít šamanskou smrtí.