Orel, Medicinské kartyOrel

Orel

Balíček karet: Medicinské karty

duch

Orle...
Vzlétni vysoko.
Dotkni se Velkého Ducha.

Poděl se o svou magickou medicinu.
Dotkni se mne, pocti mne.
Abych i já tě mohl poznat.

Medicínou orla je síla "Velkého Ducha". Je spojením s božským světem. Vyjadřuje schopnost žít v oblasti ducha a přesto si zachovávat spojení se Zemí a udržovat rovnováhu v její sféře.
Orel se vznáší ve výši a své zorné pole dokáže okamžitě rozšířit na všechny oblasti života. V oblačných výšinách je orel blízko nebesům, kde přebývá Velký Duch.

Orlí péra se považují za nejposvátnější nástroj uzdravování. Šamani je po celá staletí používali k očišťování aury nemocných, kteří se k nim přicházeli léčit. Podle víry kmenů amerických indiánů představuje orel stav milosti, kterého lze dosáhnou jen velkým úsilím, pochopením a složením iniciačních zkoušek, vedoucích ke schopnosti chopit se svých vlastních sil. Právo používat esenci magické síly orla je možno si zasloužit pouze zkouškou prožití "propadů" a "vrcholů" v životě a zkouškou důvěry ve vlastní spojení s Velkým Duchem.

Pokud jste si vytáhli tento symbol, má vám orel připomenout potřebu sebrat odvahu, neboť vám vesmír předkládá příležitost povznést se nad světskou úroveň svého života. Schopnost rozpoznat tuto příležitost se může dostavit jako duchovní zkouška.

Jste-li vnímaví, můžete rozpoznat místa ve své osobnosti, ve svých emocích nebo ve své duši, která vyžadují péči, podporu nebo zjemnění. Pohledem na celý vzorec tapisérie vás orel učí rozšířenému vnímání sebe sama až za horizont, který můžete v současné době vidět. Naučíte-li se prudce napadat svůj vlastní strach z neznáma, budou křídla vaší duše nadnášena všudypřítomným vánkem, který je duchovní podstatou či dechem Velkého Ducha. Je důležité vyživovat své tělo, ale ještě důležitější je vyživovat svou duši. Kdo chce vzlétnout do sfér Matky Země a Otce Nebes, musí překonat strach - odvážit se dobrodružství: spolupůsobit s Božstvím.

Orel majestátně slétl do vašich karet, což vám má připomenout, abyste se znovu spojili s prvkem vzduchu. Vzduch představuje mentální úroveň a v tomto případě vyšší mysl. Moudrost přichází v mnoha podivných a zvláštních formách a je vždy spojena s tvůrčí silou Velkého Ducha.

Pokud kráčíte ve stínu dřívějších skutečností, pak vám orel přináší osvícení. Orel vás učí vzhlédnout vzhůru a srdcem se dotknout Dědečka Slunce a milovat stín právě tak, jako světlo. Spatřujte krásu v obou aspektech života a vzlétnete jako orel.

Medicina orla je darem, který dáváme sami sobě, aby nám připomínal svobodu nebes. Orel od vás žádá, abyste uplatnili své právo na svobodu a následovali radost, po níž touží vaše srdce.