Pes, Medicinské kartyPes

Pes

Balíček karet: Medicinské karty

loajalita

Pse…
Jsi tak vznešený.
Až do hořkého konce
je tvou medicinou učit
o věrných a loajálních přátelích…

Všechny kmeny prérijních a jihozápadních indiánů měly psy.
Tato vznešená zvířata je často varovala před blížícím se nebezpečím. Pomáhali při lovu a byli i velkým zdrojem tepla za dlouhých zimních nocí. Psích ras bylo mnoho a původní indiáni měli převážně polodivoké psy. Tato divokost je však nikdy nezbavila vrozené loajality vůči svým pánům.

V celé historii byl pes považován za pomocníka a přítele člověka. Je-li někdo nositelem mediciny psa, slouží nějakým způsobem lidstvu. Najdete mezi nimi charitativní pracovníky, filantropy, ošetřovatelky, terapeuty, hlasatele a vojáky. Pes byl vojákem ve službě, který hlídal kmenové stany proti nečekanému útoku. Pes je medicínou, která ztělesňuje a spojuje milující jemnost nejlepšího přítele a polodivokou energii obránce území. Pes je hlídač podobně jako bůh Anubis - šakalí ochránce Egypta. V celé historii lidstva pes střežil peklo, právě tak jako starobylá tajemství, ukryté poklady a malé děti, když matky pracovaly na poli nebo vařily. Pes ctí své vlohy a je loajální vůči tomu, co bylo svěřeno do jeho péče.

Při zkoumání mediciny psa možná naleznete ve vlastních vzpomínkách něco z doby, kdy jste měli svého psího mazlíčka.Pes se vám snaží předat poselství, že se musíte hluboce ponořit do svého smyslu pro službu druhým. Psi jsou zvířata hluboce orientovaná ke službě a jsou oddáni svému pánu svým smyslem pro loajalitu, který překonává i to, jak se s nimi zachází. I když na psa jeho pán křičí nebo ho bije, pes mu to stále oplácí láskou. Neznamená to, že by pes byl hloupý. Hluboce a soucitně chápe lidské nedostatky. Jakoby v srdci každého psa přebýval tolerantní duch, který si přeje jen to, aby mohl sloužit.

Můžeme však vidět i psy, ze kterých byla loajalita vytlučena. Kňučí a krčí se při sebemenším náznaku, nesouhlasu, i když to není jejich normální přirozenost. Některé druhy psů byly dokonce vycvičeny proti své přirozenosti, aby byli brutální, útoční a zlí. Z vrozeného smyslu pro službu přijala tato plemena útočnost, kterou vyžadovali jejich pánové. Nesou změněnou genetickou paměť, kde služba znamená cokoliv, co se setká se souhlasem jejich pánů.

Medicina psa vás žádá, abyste se podívali, nakolik je váš smysl pro loajalitu narušován potřebou souhlasu. Pokud jste si vytáhli kartu psa, je třeba vzít v závislosti na vaší otázce v úvahu několik podotázek:

1. Zapomněli jste někdy v poslední době, že dlužíte věrnost své osobní pravdě ve vlastním životě?
2. Je možné, že pomluva nebo mínění jiných otupily vaši loajalitu k některému příteli nebo skupině lidí?
3. Popírali jste nebo ignorovali někoho, kdo se snažil být vaším loajálním přítelem?
4. Byli jste loajální a věrní svým cílům?