Puma, Medicinské kartyPuma

Puma

Balíček karet: Medicinské karty

vůdcovství

Pumo…
Královský vůdče hbitého, ladného těla
kéž by tvá odvaha
se v mém srdci rozezněla.
Kéž umím s jistotou,
s bravurou vést
tvou pevnou sílu sám v sobě nést…


Puma pro vás může být velmi obtížným silovým totemem, protože vás staví do pozice, kde se stáváte terčem problémů jiných. Můžete být obviňováni za něco, co se nedaří nebo za to, že když ostatní nemohou, vy se ujímáte řízení. Můžete se stát dokonalým obětním beránkem pro nejistoty druhých.

Medicina pumy obsahuje lekce používaní síly vedení. Je to schopnost vést, aniž bychom trvali na tom, aby nás ostatní následovali. Je to pochopení skutečnosti, že všechny bytosti jsou, každá svým vlastním způsobem, potenciálními vůdci. Součástí mediciny této velké kočky je i použití a zneužití moci ve vlivném postavení. Pozorováním ladných pohybů a skoků pumy se můžete naučit, jak vyrovnávat sílu, záměr, tělesnou sílu a ladnost. V lidských pojmech to znamená harmonii těla, mysli a ducha. Tato veliká kočka nikdy nic nepromarní. Zabíjí pouze to, co potřebuje k přežití. Samice pumy je lovec, který ozdobí svůj stůl stylem blízkým mateřské energii.

Objeví-li se vám ve snech puma, je na čase, abyste stáli za svým přesvědčením a vedli smi sebe tam, kam vám ukazuje vaše srdce. Ostatní vás mohou následovat a lekce se znásobí.

Pokud jste si vytáhli kartu pumy, chce vám to možná říci, abyste si znovu probrali účel, který je za vaším osobním přesvědčením. Zkoumejte, zda vaše plány zahrnují pýchu mláděte, které chce být jako vy nebo chce sdílet vaše sny. Pokud již jste vůdcem, může otázka pro vás znít, zda již nastal čas vyhnat mladé z jeskyně. Jste-li spojeni s medicinou této karty, jste považováni za "krále hory," kterému není dovoleno být lidský nebo zranitelný. Nástrah je mnoho, ale odměna je veliká.

Přijmete-li pozici síly, kterou skýtá puma, pak musíte neustále dbát na udržování míru. Nikdy ale nikoho neučiníte šťastným, pokud budete lhát sobě a ostatním. To je lidská přirozenost. Proto je prvořadou odpovědností vůdce říkat pravdu. Uvědomte si to a žijte podle toho, a váš příklad zapůsobí i na to nejmenší pyšné mládě. Odpovědnost je jen schopnost odpovídat na jakoukoli situaci. Panika není součástí této posvátné mediciny.