Rys, Medicinské kartyRys

Rys

Balíček karet: Medicinské karty

tajemství

Ryse…
Znáš tolikerá tajemství
čas snění a jak kouzlit víš
a nepovíš a nepovíš.
Kéž se mlčet naučím
a zachovám jak sfinga mocná,
a přece němá, medicinu rysa…


Říká se, že když chcete zjistit nějaké tajemství, je nejlepší se zeptat mediciny rysa. Bohužel je velmi obtížné přinutit mlčícího rysa, aby promluvil. Setkáváte-li se s mocnou medicinou rysa, ukazuje to, že nevíte něco o sobě nebo o druhých.

Rys je držitelem tajemství ztracených magických systémů a okultních znalostí. Rys má schopnost pohybovat se časem a prostorem a vstoupit do Velkého Ticha, aby rozluštil jakoukoliv záhadu. Rys není strážcem tajemství, ale znalcem tajemství. Problém spočívá v tom, jak přimět rysa, aby nás učil. Raději bude někde lovit ptáčka nebo vám bude metat písek do tváře, než aby kolem vás obíhal.

Medicina rysa je velmi specifickým druhem jasnovidectví. Máte-li v sobě tuto silnou medicinu, vidíte mentální obrazy týkající se jiných lidí a konkrétních věcí, které skrývají před sebou nebo před druhými. Uvidíte jejich strachy, lži a sebeklamy. Budete také vědět, kam schovali poklad, pokud nějaký měli. O těchto obrazech nikdy nemluvíte, prostě víte. Jediný způsob jak můžete z osoby mediciny rysa (pokud jste zapomněli, kam jste poklad schovali) vyloudit informaci o sobě, je respektovat jeho tradici. Půjdete-li k cikánovi, který má medicinu rysa, musíte projevit svůj respekt tím, že mu za věštění zaplatíte. Půjdete-li k příslušníkovi kmene Choktaw, dotkne se vaší vnitřní přirozenosti nebo použije jiných tradičních metod, aby vám pomohl. Jako protihodnotu za medicinu, kterou pro vás vykonal, byste mu měli dát přikrývku nebo tabák. Toto se nazývá zákonem lidí rysa, která se praktikuje v kulturách severoamerických indiánů, u cikánů, sufijců, Egypťanů a jinde.

Pokud jste si vytáhli kartu rysa, můžete si být jisti, že "tajemství" jsou na cestě. Je-li rys vaší osobní medicinou, měli byste naslouchat svému vyššímu já. Buďte tiší a dávejte pozor na zjevení v podobě mentálních obrazů, myšlenek nebo vysokého zpívajícího hlasu, který uslyšíte svým vnitřním uchem. Možná, že k vám informace přijde jako znamení nebo předzvěst. Můžete si však být jisti, že vám Matka Země něco signalizuje.

Je-li rys u vašich dveří, poslouchejte. Bratr nebo sestra rys vás může poučit o vaší osobní síle a o věcech, které jste o sobě zapomněli. Rys vás může dovést ke ztraceným pokladům a spojit se zapomenutým bratrstvím a sesterstvím.
Někteří medicinští lidé věří, že sfingou starého Egypta nebyl lev ale rys. Rys málo mluví. Tato velká kočka se záhadným úsměvem věčně pozorně hledí přes písky Sahary.