Skunk, Medicinské kartySkunk

Skunk

Balíček karet: Medicinské karty

pověst, reputace

Skunku…
pověz mi svůj příběh, abych věděl,
jak přitahovat a jak odpuzovat…

Medicina skunka:
Jdi a směj se! Toto malé chlupaté zvířátko má velmi působivou pověst. Lidé dali tomuto malinkatému zapáchajícímu tvorečkovi široký prostor, díky jeho typickému chování. Klíčovým slovem je zde respekt.

Na rozdíl od jiných dravců neohrožuje skunk váš život, ale vaše smysly. Pokud jste se někdy dostali do blízkosti jeho "spreje", víte určitě, že je to pravda. Pozorujeme-li chování skunka, můžeme si snadno všimnout hravosti a nenucenosti jeho přirozeného chování. Tento malý čtyřnožec vám svým postojem "Troufám si na tebe" přikazuje, abyste jako pozorovatel respektoval jeho prostor, už jen díky pověsti, které se těší. Skunk vás učí, že budete-li žít podle toho, k čemu se hlásíte, a budete-li respektovat sami sebe, vytvoříte si silnou pozici a získáte váženou pověst. Držení vašeho těla ukazuje ostatním, co si o sobě myslíte. Je-li váš pocit "sebe" nedotčen, není třeba zastrašovat, hrozit ani přemáhat jiné. Podobně jako u skunka se rezonující, energetické pole kolem vašeho těla přenáší smysly. Sebeúcta proniká energií vašeho těla a ostatní ji na mimosmyslové úrovni dokáží okamžitě rozpoznat.

Naučte se být asertivně, bez ega, tím, čím jste. Respekt bude následovat. Váš respekt k sobě samým odpudí ty, kteří nejsou stejně duševně naladěni, a přitáhne ty, kteří si zvolili stejnou cestu. Podobně jako pach skunka přitahuje ostatní stejného rodu a odpuzuje ty, kteří by nerespektovali jeho prostor. Lidé mediciny skunka mají schopnost přitahovat jiné a jsou velice charismatičtí. Současně opačnou stránkou jejich přirozené síly je moc odpuzovat ty, kteří se jim snaží odebrat energii, aniž by recyklovali dar, který si berou.

Lidé mediciny skunka také vědí, jak využít energetických proudů pro přitažení milence/milenky. Někteří lidé to nazývají sexuální magií, kvůli podobnosti s pižmem, které vylučují zvířata, aby si přitáhla druha. Pokud nehledáte partnera, může být nebezpečné nechat sexuální energii unikat jen tak. Taková hra může sice napájet vaše ego, ale nikoliv to, jak vás druzí vnímají.

Pokud přitahujete druhé, kteří o vás projevují zájem, říkáte v jistém smyslu "Jsem k dispozici". To může vyvolat obtížné pocity, když pravda vyjde najevo. Také tím ztrácíte energii, kterou byste mohli využít konstruktivněji.
V medicině skunka je dobré se naučit zacházet s energetickými proudy. Moderní psychologové to nazývají řečí těla.V učení kmenů přírodních národů se to nazývá vaší osobní medicinou, kterou ukazujete jiným. Využívejte dobře svou medicinu a mějte na paměti, že jste známi podle své pověsti. To, jak využijete svou energii, se projeví buďto jako přitažlivost a úcta, nebo jako nepřízeň. Možná, že si budete chtít vyzkoušet, jakou energii vyzařujete a jak to vytváří současnou situaci.

Pokud jste si vytáhli tento symbol, měli byste si všimnout, jaké lidi k sobě přitahujete. Zda jsou jejich charakterové vlastnosti příznivé a mají-li dost sebeúcty, aby rozpoznávali tyto vlastnosti i ve vás. Kráčejte zpříma a buďte hrdí na to, co jste dokázali. Mějte na mysli, že to, co si myslíte sami o sobě, je vaší nejvyšší ochranou. Vysílejte do světa úctu k sobě samému!