Sokol, Medicinské kartySokol

Sokol

Balíček karet: Medicinské karty

posel

Sokole...
Posle nebes.
Zakruž kol mých snů a uč mne
poselství našeho letu...

Sokol je blízce příbuzný s Merkurem, poslem bohů. Medicina sokola nás učí být pozorovatelem a sledovat své okolí. Sledujte to zřejmé a očividné ve všem, co činíte. Život vám posílá své signály.

Život je iniciací. Pokud jste si vytáhli kartu sokola, pak k vám právě teď přichází klíč k magii života. Tato magičnost vás může prodchnout silou překonávat současné stresové nebo obtížné situace. Zkouškou je vaše schopnost pozorovat nuance síly, skryté poblíž. Je tato síla vaší vlohou, kterou nevyužíváte? Je pro vás obtížné nalézt řešení proto, že jste ztratili širší rozhled sokola?
Nebo vám předkládá Velký Duch dar, který potřebujete jenom přijmout? Inspirovaly vás barvy dnešního jitra k tvorbě? Nebo vás ponurost současné situace zanechala pochybovačnými a připoutanými k zemi, že neslyšíte hlas v kapkách deště bubnujících na okno? Dávejte pozor. Máte tak velkou sílu, nakolik dokážete vnímat, přijímat a využívat svých schopností.

V této situaci potřebujete intuitivní schopnost rozlišovat poselství přinášené v křiku sokola. Jeho ostrý hlas proniká neuvědomělým stavem a žádá nás, abychom hledali pravdu. Dávní předci považovali tohoto nádherného dravého ptáka za posla, který přináší ze světa předků poselství pro jejich kroky po Zemi a pro Dobrou Rudou Cestu. Magický výkřik sokola byl znamením, aby se měli na pozoru nebo aby si něco uvědomili. Mohl například znamenat nějakou oslavu, že se narodilo děcko a nebo, že se blíží nepřátelský kmen.
Pro pozorovatele signalizoval křik sokola nutnost zvýšit pozornost a přijmout nějaké poselství.

Medicina sokola je totemem, naplněným odpovědností, protože sokolí národ vidí celkový obraz. Sokol není jako myš, která vidí vše jakoby přes zvětšovací čočku. Medicinský sokolí národ si uvědomuje znamení, poselství ducha, i barvu telefonní karty, kterou jste jim dali před třemi měsíci. Žádný detail jim neujde bez povšimnutí.

Když nad vámi zakroužil sokol a přistál ve vašich kartách, měli byste si dobře uvědomovat signály ve svém životě. Všímejte si jich a přijměte je. Sokol vás může učit, jak se chopit příležitosti, která se vám naskytne. Naproti tomu vám sokol může přinášet poselství, abyste sami zakroužili nad svým životem a prozkoumali jej z vyšší perspektivy. Z tohoto výhodného postavení budete moci rozpoznat úskalí a nebezpečí, které vám brání ve svobodném letu. Pamatujte, že sokol má ostrý zrak a smělé srdce, neboť sokol létá v blízkosti světla Dědečka Slunce.