Svišť, Medicinské kartySvišť

Svišť

Balíček karet: Medicinské karty

ústup

Svišť…
mne volá, když je čas k odpočinku,
když je čas uctít vnitřní hledání.
Odcházím do ústraní, abych spatřil,
jak znovu doplnit onen potenciál ve mně.


Medicina sviště nás učí, že sílu a inspiraci lze nalézt v tichu a zklidnění mysli. Silou této mediciny je také znalost kdy, jak a kde doplnit svou životní sílu. Lidé mediciny sviště rádi vyhledávají naplnění sílou v tichosti a klidu tam, kde mohou mít přístup ke snům a vizím bez vyrušování světským chaosem. Když se pak vrátí do světa, jsou hlubokými a silnými kotvami klidu uprostřed životních bouří.

Svišťovu medicinu lze vztáhnout ke všem kmenům svišťů, mezi něž patří klan psouna stepního, klan pozemní veverky, klan pytlonoše kanadského, klan sviště lesního, klan sviště amerického. Právě tak jako bojovníci kmenů amerických indiánů věděli, kdy zaútočit a kdy se stát neviditelnými, ví také rod svišťů, jak a kdy ustoupit. Svišti před svými nepřáteli utíkají do svých tunýlků. V zimě, v období nedostatku a chladných měsíců, šetří energii zimním spánkem.

Pokud vám dnes svišť vběhl do karet, může to být varováním, že zásoba paliva vašeho těla klesá. Možná, že potřebujete den ticha nebo si odpočinout od svých každodenních starostí dříve, než se úplně vyčerpáte. Vypsali jste si své základní potřeby na seznam toho, co máte udělat? Jestli pálíte svíčku na obou koncích, může to oslabit důraz, který při řešení nějakého úkolu normálně máte. Udělejte si tolik potřebnou přestávku dříve, než se zhroutíte vyčerpáním. Svišť učí, že k tomu, abyste měli přístup k darům inspirace a obnovy, musíte být v míru sami se sebou a dostatečně odpočatí, abyste dokázali rozpoznat požehnání, které se vám nabízí.

Jestli zápasíte s nějakou situací bez pevné půdy pod nohama, pak vám svišť připomíná, že tlačíte-li příliš silně, může to vytvořit odpor, který zamezí vzájemné interakci. Udělejte si přestávku! Odpočiňte si! Po příjemném uvolnění se můžete vrátit s čerstvým nadhledem. Mezitím se změní i dynamika situace, protože odchod do ústraní dá výzvě prostor, aby se vyřešila sama. Přestanete-li tlačit a necháte se nést proudem, získáte velikou sílu. Svišť říká, že jeho tunely vedou oběma směry. Nyní je doba, abychom pro trochu odpočinku a relaxace zvolili zadní východ.