Tetřev, Medicinské kartyTetřev

Tetřev

Balíček karet: Medicinské karty

posvátná spirála

Tetřeve...
posvátné spirály vedou nás dál,
abychom dosáhli věčných výšin,
kde bychom mohli žít jako jeden.

Tetřev kdysi žil v hojných hejnech po celé Severní Americe. Dnes už ho nenajdeme ani v prériích, kde jich bylo nespočet. Mnohé kmeny prérijních indiánů tančí tetřeví tanec k uctění těchto ptáků. Pohyb tohoto tance vytváří spirálu, která je pradávným symbolem zrození a znovuzrození, žebrovaný tunel věčného návratu.

Posvátná spirála je také jedním z nejstarších známých symbolů osobní síly. Chcete-li poznat medicinu tetřeva, představte si vír nebo tornádo, neboť vás posvátná spirála vezme do svého středu. Spirála je metaforou pro osobní vizi nebo osvícení. Mnoho těch, kteří mají být iniciováni, si při hledání své vize malují spirály na těla a věří, že Velké Tajemství je díky tomuto symbolu obdaří vizí, silou a záměrem.

Vířící derviši některých súfijských řádů jsou mistry spirálového tance a dokáží opakováním tohoto posvátného pohybu transcendovat do vyšších stavů vědomí. Říká se, že derviši dokáží cestovat do středu spirály a vrátit se s jakoukoli magickou silou, kterou si zvolí. V tomto dervišském stavu vstupuje člověk do Velkého Ticha a komunikuje přímo se Stvořitelem. Točením ve směru nebo proti směru hodinových ručiček derviš přitahuje (nebo odpuzuje) specifické energie. Súfijský tanec je systém, který prostřednictvím rituálního pohybu spojuje člověka s Božským zdrojem.

Máte-li ve svých kartách medicinu tetřeva, meditujte na různé kvality pohybu ve svém světě. Začněte s vizualizací slunce jako jedné tečky nesčíselné skupiny hvězd vířících v obrovském kole, které tvoří Mléčnou dráhu. Pak vystupte z tohoto kola světla do spirály své vlastní DNA tvořené dvojitou spirálou, podobnou provazovému žebříku stočenému jako vývrtka.

Analyzujte způsob, jakým se pohybujete svým světem. Jak si představujete sebe sama při pohybu? Jakou reakci vyvoláváte energií, kterou posíláte do vesmíru? Jaká slova byste použili pro popis svého pohybu ve hmotném a v duchovním světě? A na závěr: Je váš pohyb kompatibilní s vašimi největšími cíli a přáními?

Mnoho duchovních disciplin požaduje, abyste utišili vnější pohyb a spatřili tak svůj vnitřní život. Medicina tetřeva je naopak pozvánkou k tanci. Tetřev oslavuje Božský zdroj posvátným spirálovitým tancem, a tento tanec vám nabízí jako dar. Celý život můžete studovat lekci tetřeva, jak zharmonizovat svůj tanec s cykly Matky Země a jak nabídnout tento tanec jako výtvor nesobecké krásy.