Vrána, Medicinské kartyVrána

Vrána

Balíček karet: Medicinské karty

zákon

Vráno…
Jestlipak krákoráš, ať mě slyší uši,
jak nalézt rozvahu uvnitř v mé duši?
Nebo mne tvé „krák“ uvádí na míru,
že mám být poslušný zákonů vesmíru?

Jeden medicinský příběh vypravuje o vráně, která byla zcela zaujata a fascinována svým vlastním stínem. Stále se na něj dívala, škrabala jej, klovala do něj, až se stín probudil a oživl. Pak ten vraní stín vránu snědl. A nyní je vrána Mrtvou vránou.
Mrtvá vrána je strážce levé ruky. Podíváte-li se hluboce do vraních očí, naleznete tam bránu do nadpřirozena. Vrána zná nepoznatelná mystéria stvoření a opatruje posvátný zákon.

Jako strážce posvátného zákona může vrána také ohýbat zákony hmotného vesmíru a "posouvat tvary". Je to vzácná a jedinečná schopnost. V dnešním světě je jen velmi málo adeptů a ještě méně je těch, kteří ovládají vraní umění posouvání tvarů.
Toto umění zahrnuje umění rozdvojení (tzv. bilokaci), tj. vědomé bytí na dvou místech současně, umění přijmout jinou fyzickou formu a stát se "mouchou na zdi", a tak pozorovat, co se děje na vzdáleném místě.
Evropany, kteří přišli na Želví ostrov (Amerika), nazývala pomalá želva "lidé z lodi". I když někteří lidé z lodi znali alchymii, nikdo z nich dosud nikdy neviděl mocné posouvání tvarů, které prováděli šamani používající medicinu vrány. Mnoho lidí z lodi bylo vyděšeno podivnými bytostmi podobajícími se zvířatům, které vstupovaly do jejich táborů a obydlí, aby poznali jejich medicinu. Lidé mediciny vrány jsou mistry iluze.

Všechna posvátná písma a texty jsou pod ochranou vrány. Stvořitelova Kniha Zákonů neboli Kniha Pečetí je ve vazbě z vraního peří. Vraní peří vypráví o duchu, který se stal tělem.

Vrána je také ochráncem dávných záznamů (ogallah). Posvátné pásky Zákona neboli pásky Wampum, které domorodé ženy zdobily korálky dávno předtím, než lidé z lodi neboli Evropané přišli na tento kontinent, obsahují znalosti zákonů Velkého Ducha a jsou uschovány v černých vigvamech, vigvamech žen. Vrána představuje zákon, že "všechny věci se rodí z žen".

Děti se učí chovat podle pravidel příslušné kultury. Nejortodoxnější náboženské systémy si přisvojily mandát pro přijatelné chování v rámci světských záležitostí. Dělej to a to a přijdeš do nebe. Budeš-li dělat to a to, chovat se tak a tak, přijdeš do pekla. Každá "pravá víra" vyžaduje pro spasení splnění rozličných předpisů.
Lidský zákon není tentýž jako Posvátný zákon. Vrána více než jiné mediciny vidí, že hmotný svět a dokonce i duchovní svět, tak jak si jej lidé interpretují, jsou jen iluzí. Existují miliony světů. Existuje nekonečně mnoho tvorů. Velký Duch je uvnitř každého. Jestliže se jedinec řídí dokonalými zákony vrány tak, jak byly dány tvůrcem, pak až bude umírat, zemře smrtí Dobré Mediciny - a přejde do následující inkarnace s jasnou pamětí na svou minulost.

Vrána je osudovým znamením změny. Vrána žije v prázdnu a nemá smysl pro čas. Dávní náčelníci nám říkají, že vrána vidí současně tři osudy - minulý, současný i budoucí! Vrána slučuje světlo a tmu a vidí vnitřní i vnější skutečnost.
Objeví-li se ve vašich kartách vrána, je třeba, abyste si udělali přestávku a zamysleli se nad tím, jak vidíte zákony Velkého Ducha ve vztahu k zákonům lidstva. Medicina vrány znamená na prvém místě poznat zákony vyššího řádu dobra a zla, od nichž se zákony vytvořené lidskou kulturou odklonily. Lidé s medicinou vrány hovoří mocným hlasem o záležitostech, které pozbyly harmonie, rovnováhy, jsou v nepořádku nebo nespravedlivé.
Pamatujte, že vrána se dívá na svět nejdříve jedním okem a pak tím druhým - šilhavě. V mayské kultuře se šilhaví směrem dovnitř těšili privilegiu a měli i povinnost hledět do budoucnosti. Nebojte se, že jste hlasem volajícího na poušti, krákejte je-li potřeba.

S tím, jak se naučíte nechat se vést svou osobní integritou, zmizí váš pocit osamění. Vaše osobní vůle se pak může rozvinout tak, že budete stát za svou pravdou. Lidé vrány říkají, že prvotní stezkou pravdy je uvědomovat si své názory a činy. Buďte ochotní chovat se podle toho, co říkáte, říkat pravdu, znát své životní poslání a vyvážit minulost, přítomnost a budoucnost v přítomném okamžiku. Odsuňte tvar staré reality a staňte se svým budoucím Já. Dovolte, aby ohýbání fyzikálních zákonů pomáhalo při tvoření světa míru.