Vydra, Medicinské kartyVydra

Vydra

Balíček karet: Medicinské karty

ženská medicína

Vydra…
Jak hravá!
Koketa u řeky.
Medicina ženy.
Uskutečněný sen...

Medicina vydry představuje řadu lekcí o ženské energii. Vztahuje se to jak na muže, tak na ženy, protože každý z nás má svoji ženskou stránku. Vydří kůže se často používá na výrobu medicinských váčků pro ženy nadané silou, protože představuje vyrovnanou ženskou energii.

Vydra velmi svědomitě pečuje o své mladé a dokáže si s nimi celé hodiny hrát a předvádět všechny druhy akrobacie. Žije sice na zemi, ale vždy má svůj domov blízko vody. Prvky země a vody jsou ženské. Vydra je doma v obou těchto živlech a je zosobněním ženskosti: dlouhá, hladká, kluzká a půvabná. Vydra je ve zvířecím světě skutečnou koketou.

Vydra je stále v pohybu a je velice zvědavá. Na rozdíl od ostatních zvířat nezačíná boj, pokud není napadena. Tento malý radostný tvoreček je dobrodružný a považuje všechny ostatní tvory za přátelské, dokud se neprokáže opak.
Tyto charakteristické povahové rysy představují krásu vyrovnané ženské stránky, stránky nás všech, která v našich životech vytváří prostor pro druhé bez předpojatosti a podezřívání. Vydra nás učí, že vyrovnaná ženská energie není žárlivá ani falešná. Je to sesterství, spokojenost s radostným prožíváním a sdílením štěstí druhých. Vyplývá to z pochopení, že vše, čeho dosáhneme, je cenné pro celý kmen. Vydří lidé se radují za druhé.

V dávných dobách v kmenových zvycích platilo, že ovdoví-li některá žena, pak jí její sestra nabídne svého muže jako milence, aby neuvadla a neztratila své tvůrčí schopnosti. To je také medicinou vydry. Ve vydřím vyrovnaném chápání společného sdílení dobra není žádné místo pro závist nebo strach, že někdo zaujme mé místo.
Ženská energie bez předstírání nebo ovládání je krásnou zkušeností. Je to volnost lásky bez žárlivosti. Je to láska k dětem někoho jiného a radost z jejich úspěchů právě tak, jako láska k vlastním dětem.

Možná je na čase prozkoumat pocity sdílení bohatství života, které chováme vůči jiným. Možná, že nám vydra má říci, že je třeba usilovat o jemnější ženské vlastnosti, a to jak u mužů, tak i u žen, aby bylo možno dosáhnout jednoty ducha. Znamená to upustit od žárlivosti a všech projevů hněvu, které pramení ze strachu. Nespouštějte své ego ze svých sokolích očí a udržujte naprostou důvěru. Svět pak bude plný lidí setkávajících se s úctou ke každé osobě a jejího práva být.

Pokud jste si vytáhli tento symbol, pak vám vydra možná říká, abyste se stali hravými jako děti a abyste jednoduše životu dovolili, aby se události vyvíjely samy. Možná je na čase skoncovat s vaší závislostí na obavách. Vydra nás také učí důležitosti nelpění na hmotných věcech, které člověka svazují nebo zatěžují.
Podíváme-li se, co se můžeme z chování vydry naučit, uvidíme, že to může být radost z přijímající stránky naší přirozenosti. Dali jste si v nedávné době nějaký dárek? Dostalo se vám v meditaci nějakého poselství?

Staňte se vydrou a jemným pohybem vklouzněte do řeky života. Plyňte spolu s vodami vesmíru jako vyrovnaná ženská přijímající energie. Projevte jí úctu. Takto objevíte sílu ženy.