Zajíc, Medicinské kartyZajíc

Zajíc

Balíček karet: Medicinské karty

strach

Vyděšený zajíčku…
Prosím, odhoď svůj strach!
Útěk bolest nezastaví,
tmu ve světlo nepromění.


Kdysi dávno - nikdo doopravdy neví jak dávno to bylo - byl zajíc hrdinným a neohroženým bojovníkem. Přátelil se s jednou čarodějnicí a ti dva spolu strávili mnoho času společným vyprávěním a sdílením. Byli si velice blízcí.

Jednoho dne čarodějnice a zajíc, když tak spolu šli, usedli na chvíli u cesty, aby si odpočinuli. Zajíc pravil: "Mám žízeň." Čarodějnice utrhla lístek, foukla na něj a podala zajícovi tykev s vodou. Zajíc beze slov vodu vypil. Pak pravil: "Mám hlad." Čarodějnice zdvihla kámen, foukla na něj a on se změnil v tuřín. Čarodějnice jej podala zajíčkovi, aby ho snědl. Zajíček ho ochutnal a s chutí snědl. A opět nic neřekl.
A tak oba pokračovali v cestě do hor. Téměř u vrcholu zajíc zakopl, upadl a skutálel se až téměř k úpatí hory. Když se čarodějnice k němu dostala, byl ve velmi politováníhodném stavu.

Čarodějnice použila kouzelnou hojivou mast, aby utišila jeho bolesti a spravila polámané kosti. Zajíc opět nic neřekl. O několik dnů později se čarodějnice vypravila hledat svého přítele, hledala nahoře a dole, ale zajíc nebyl nikde k nalezení. Nakonec to vzdala.

Jednoho dne zajíce čirou náhodou potkala: "Zajíčku, proč se mi vyhýbáš a schováváš se přede mnou?", zeptala se.
"Protože se tě bojím. Bojím se tvých kouzel," odpověděl zajíc a celý se krčil. "Nech mě na pokoji."
"Aha," pravila čarodějnice, "použila jsem své kouzelné síly pro tvé dobro, a ty se nyní odvracíš a odmítáš mé přátelství."
"Nechci už nic mít s tebou - ani s tvými silami," ohradil se zajíc a vůbec si nevšiml slz, které jeho slova vehnala do očí čarodějnice. "A doufám, že se už nikdy nepotkáme a že tě už nikdy neuvidím," pokračoval zajíc.
"Zajíci," pravila čarodějnice, "kdysi jsme byli velcí přátelé a kamarádi, ale již tomu tak není. Mám dosti síly, abych tě zničila, ale kvůli naší minulosti a kvůli medicinám, které jsme spolu sdíleli, to neučiním. Od dnešního dne ale vkládám kletbu na tebe a na tvůj kmen. Od nynějška si budeš přivolávat své strachy a ty budou k tobě přicházet. Nechť je tedy po tvém, neboť krásné a líbezné mediciny, které nás spojovaly jako přátele, jsou zničené." Nyní je zajíc Přivolávač strachu. Vychází ven a volá: "Orle, já se tě tak bojím." A když ho orel neslyší, volá zajíc ještě silněji:
"Orle, nepřibližuj se ke mně." Orel tedy vyslyší zajícovo volání, přiletí a sní ho. Zajíc volá rysy, vlky, kojoty a dokonce i hady tak dlouho, dokud nepřijdou.

Jak vidíte, lidé mediciny zajíce se natolik obávají tragédie, nemoci, neštěstí a napadení, že si přivolávají právě tyto strachy, aby jim uštědřily lekci. Základní myšlenkou zde je: "Čemu odporuješ, to setrvává!" To, čeho se nejvíc bojíš, se ti stane. V tom spočívá zajícova lekce.

Jestli jste si vytáhli zajíce, přestaňte mluvit o hrozných věcech, které se stávají a vypusťte výraz "co kdyby" ze svého slovníku. Tato karta může signalizovat období obav o budoucnost anebo snahu o ovládnutí toho, co ještě nemá formu - budoucnosti. Přestaňte s tím teď hned! Napište si své obavy a přiznejte si je. Dýchejte do nich a pociťujte, jak probíhají vaším tělem do Matky Země jako dar, kterého se vzdáváte.