Želva, Medicinské kartyŽelva

Želva

Balíček karet: Medicinské karty

matka Země

Želvo…
velká Matko,
nasyť mého ducha,
dej oděv mému srdci,
abych ti také mohl sloužit…


V nauce amerických indiánů představuje želva nejstarší symbol planety Země. Je personifikací energie bohyně a věčné Matky, ze které se vyvíjejí naše životy. Narodili jsme se z dělohy Země a do její půdy se naše těla navrátí. V úctě k Zemi nás želva žádá, abychom si byli vědomi koloběhu dávání a braní a vraceli Matce to, co ona dala nám.
Želva má krunýř podobající se ochranné vrstvě, kterou Země po staletí používá, když je její tělo ničeno. Ochrana Matky Země se projevuje jako zemské změny, růst nových rostlin, vulkanická činnost a změny klimatu. Tak jako želva, máme i my krunýře, které nás chrání před zraněním, závistí, žárlivostí a nevědomostí druhých. Želva nás svým chováním učí, jak se chránit. Obtěžují-li vás slova nebo činy druhých, nastal čas vstoupit do svého nitra a respektovat své pocity. Jste-li napadeni, je na čase dát druhým pocítit svůj mocný ochranný štít.

Symbol želvy vám říká, abyste uznávali tvůrčí zdroj v sobě, byli dobře zakotveni v zemi a sledovali situaci s mateřským soucítěním. Abyste mohli harmonicky plynout se situací, ve které se nacházíte, a pevně klást své nohy na zem, využijte vodní a zemní energii, ve kterých má želva svůj domov.

Želva je skvělým učitelem umění spojit se se zemí. Spojíte-li se s medicinou želvy, může vám pomoci překonat sklon "k úletům". Pozorujte své myšlenky a jednání a zpomalte je na rychlost, která zajišťuje dokončení.
Želva varuje před nebezpečím "popohánění řeky," o čemž svědčí i její kolíbavá chůze. Obilí, které se sklidí předčasně, není zralé. Sladkost obilí, kterému dopřejeme času, aby se vyvíjelo a dozrálo svým tempem v příslušných ročních obdobích, ocení všichni.

Želva zahrabává své myšlenky jako vejce do písku a nechává slunce, aby je "vysedělo". Měli bychom se od ní naučit rozvíjet své myšlenky dříve, než je vyneseme na světlo světa. Přečtěte si starou bajku o želvě a zajíci a rozhodněte se, zda byste se chtěli postavit na stranu želvy. Být větší, silnější a rychlejší nebývá vždy nejlepším způsobem, jak dosáhnout cíle. Když dorazíte, může vám být položena otázka, kde jste byli, a možná, že si ani nevzpomenete. V případě, že dorazíte předčasně, se můžete cítit velmi nezralými.

Karta želvy ohlašuje dobu spojení se silou Země a Matky-Bohyně uvnitř. To vám má připomenout spojence, kterého máte v Matce Zemi. Nezáleží na tom, jakou situaci jste vytvořili, požádejte ji o pomoc a podporu, a hojnost bude následovat.