OSHO-ZEN TAROT - Popis balíčku

Dostupnost karet: karty "Osho Zen Tarot" již jsou opět v prodeji. Objednat si je můžete přímo u nakladatelství Synergie.

* * *

Abundance

Říká se, že počet karet je odvozen od počtu kroků, které udělal Siddharta - později Gautama Buddha - když se narodil. Udělal sedm kroků tam a sedm kroků zpět do všech světových stran, říká legenda, a to se stalo základem pro menší "karty" v tarotu.

Kromě 56 karet Malých arkán, tarot obsahuje dalších 22 karet. Velká arkána, z nichž lze vyčíst celý příběh duchovního putování člověka. Od prvního nevinného kroku Blázna až po vyvrcholení cesty na kartě Dokončení nalézáme na kartách Velkých arkán archetypální obrazy, které nás všechny jako lidské bytosti spojují. Vyprávějí o cestě sebeobjevování, která je pro každého naprosto jedinečná, zatímco jádro pravdy, o jehož objevení jde, je stejné pro všechny bez ohledu na rasu, pohlaví, třídu nebo náboženství.

V tradičním tarotu byla tato cesta sebeobjevování chápána jako spirála, každé Dokončení vedlo k nové úrovni na cestě, k novému začátku s novým vstupem Blázna. Do této sady karet však byla přidána karta Mistr. Tato karta nám umožňuje dostat se za spirálu, vyskočit ven z kola smrti a znovuzrození. Karta Mistr symbolizuje konečné přesažení cesty samé, přesažení, které je možné pouze, když se v osvícení rozpustí oddělené individuální ego.

Osho Zen Tarot docela určitě není tradiční v tom smyslu, že by šlo o hru s předvídáním něčeho. Je to transcendentální zenová hra, která nastavuje zrcadlo okamžiku, a bez váhání ukazuje, co se děje tady a teď, aniž by soudila či srovnávala. Tato hra je něco jako budíček, probouzející citlivost, intuici, soucit, vnímavost a odvahu k sobě samému.

Tarotu se samozřejmě můžeme ptát na cokoliv, ačkoliv ve skutečnosti je to nástroj k odkrytí toho, co už sami víme. Jakákoliv karta vytažená jako odpověď na danou otázku, je přímým odrazem toho, co v tuto chvíli sami nedokážeme nebo nechceme pochopit. A jen díky tomuto pohledu z ptačí perspektivy (bez rozlišování na dobré a špatné) můžeme začít plně prožívat naše výšky a hloubky - všechny barvy naši duhové bytosti.

Přicházíte-li s nějakou otázkou k tarotovému "zrcadlu", pak karty nejprve promíchejte. Až s tím budete hotovi, vyberte karty, které zodpoví vaši otázku. Zůstaňte v okamžiku i při otáčení karet a umožněte svým vnitřním reakcím, aby vám objasnili vnější záležitost.

Zdroj: Osho zen tarot - mini;
Nakladatel: Synergie; ISBN:80-86099-56-3