Dary od Boha, Poselství archandělůDary od Boha

Dary od Boha

Balíček karet: Poselství archandělů

Archanděl Sandalfon: „My andělé vám přinášíme dary od vašeho Stvořitele. Přijměte je s otevřenou náručí“

Doplňující vzkaz: „Nebe je rozpínavé a stále se rozšiřuje. Jedním ze způsobů, jakým se Nebe rozpíná, je nepřetržité dávání a posílání lásky. Tato láska je k vám vysílána v mnoha podobách a vaším jediným úkolem je ochotně ji přijímat. Právě teď čekají vaše splněná přání na to, až se uvolíte je přijmout. Otevřete těmto darům, svou náruč! Váš Stvořitel si přeje, abyste byli šťastní, zdraví, bezstarostní a měli jste všechno, co potřebujete. Přenechejte mi jakékoli své obavy z přijímání. “

Jak pracovat s archandělem Sandalfonem:

Jednou z hlavních Sandalfonových rolí je doručovat odpovědi na naše modlitby. Sandalfon říká, že každá modlitba je vyslyšena a zodpovězena ( i když odpověď může přijít v jiné formě, než jsme čekali ). Všem modlitbám je v Nebi přisuzována stejná důležitost a je tam dostatek andělů, aby mohli pomoci každému pozemšťanovi. Když máte potíže přijímat, zavolejte na pomoc Sandalfona.