Překonání překážek, Poselství archandělůPřekonání překážek

Překonání překážek

Balíček karet: Poselství archandělů

Archanděl Jeremiel: „To nejhorší je už za vámi. Zdoláváte všechny předchozí obtíže.“

Doplňující vzkaz: „Výzvy, s nimiž jste se potýkali, vás posílily a naučily něčemu novému. Namísto toho, abyste zahořkli, jste soucitně otevřeli svá srdce lidem, kteří se ocitli v podobné situaci. Přestali jste s obviňováním a nestavíte se do role oběti. Proto teď překonáváte předchozí obtíže. Váš pozitivní postoj přitahuje láskyplná řešení a nové situace na vyšší úrovni duchovního porozumění. Zůstaňte pozitivní!“

Jak pracovat s archandělem Jeremielem:

Jeremielovo jméno znamená „Milost Boží“. Když jej zavoláte, přinese milost vám i všem zúčastněným. Jeremiel nás vede k láskyplnému chování. Také vám pomáhá osvojit si postoj milosti, který vám umožní chovat se k sobě důsledně s úctou a něžně o sebe pečovat.